Wystawa malarstwa grupy Π-art "Po drugiej stronie"

 
Od 19.9.2019 | 8:00 do 25.10.2019 | 20:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB