Wystawa pt. „Polonia symbol tradycji - znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski, Duch - Nadzieja - Naród - Zwycięstwo”

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB