Wystawy XXI Biennale Fotografii Górskiej

 
Od 18.9.2020 | 12:00 do 20.10.2020 | 20:00

Miejsce:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB