“Zakup sprzętu do rozgrywek brydża sportowego” - realizację zadania publicznego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego Klubu Brydżowego Zabobrze pn.: “Zakup sprzętu do rozgrywek brydża sportowego”.


Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 14.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Edukacji I Sportu, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres mtrojan@jeleniagora.pl.

Treść oferty

 

Kalendarz FB