20 kwietnia rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Dni otwarte.

Po zakończeniu rekrutacji do przedszkoli, w trzeciej dekadzie kwietnia rozpocznie się okres  rekrutacyjny dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszych klasach jeleniogórskich szkół podstawowych. Zanim to nastąpi warto się zastanowić gdzie skierować swoje dziecko w pierwszym etapie kształcenia: do szkoły obwodowej, najbliższej miejscu zamieszkania, czy też z różnych powodów spróbować zapisać dziecko do innej szkoły?   

Termin rozpoczęcia rekrutacji kandydatów do szkół podstawowych rozpocznie się 20 kwietnia 2018 r. o godz. 8.00  a skończy się 4 maja 2018 r. o godzinie 1300 i odbywać się będzie w formie elektronicznej. Rodzice, którzy chcą zapisać swoją latorośl do pierwszej klasy szkoły podstawowej muszą skorzystać z portalu rekrutacyjnego. Odszukać go można wchodząc na stronę internetową miasta www.jeleniagora.pl.  Do portalu prowadzi zielony baner zatytułowany „Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2017/2018”: 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Klikając w niego pokażą się informacje o naborach na poszczególnych poziomach kształcenia, w treści których znajdują się odnośniki do stron naborowych szkół podstawowych. W przypadku jeleniogórskich placówek szacuje się, że przyjmą one od września około 675 pierwszoklasistów w 27 oddziałach klasowych dziesięciu szkół podstawowych. Tegoroczna rekrutacja do jeleniogórskich przedszkoli i szkół podstawowych podzielona będzie na kilka etapów. Pierwszy z nich to wspomniana wcześniej elektroniczna rejestracja danych dziecka i jego rodziców (prawnych opiekunów). Tak sporządzony elektroniczny dokument musi być w efekcie wydrukowany i dostarczony do placówki pierwszego wyboru, czyli do tej która rodzicom najbardziej odpowiada. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej do 4 maja 2018 r. mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu swojej (obwodowej) szkoły. Rejony szkół podstawowych wynikają z uchwały nr 290.XL.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sieci szkół podstawowych (są one takie same jak w latach ubiegłych). Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). 

Pełne postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych dla kandydatów, którzy nie zadeklarują uczęszczania do swoich szkół obwodowych oraz tych którzy nie mieszkają w Jeleniej Górze. Przypomnieć należy, że szkoła rejonowa ma obowiązek przyjąć dziecko zamieszkujące w obwodzie ale dziecko nie ma obowiązku podjęcia w niej nauki. Rodzice mogą wybrać dla dziecka inną szkołę pod warunkiem, że będą w niej wolne miejsca (po zapewnieniu miejsc wszystkim zdeklarowanym dzieciom zamieszkałym w obwodzie). W przypadku szkół podstawowych – inaczej niż przedszkolach – w rekrutacji mogą wziąć udział także dzieci spoza Jeleniej Góry. Te zgłoszenia także będą oceniane zgodnie z poszczególnymi kryteriami. Rodzice: i Ci spoza obwodu jak i Ci spoza Jeleniej Góry będą mogli wskazać trzy szkoły - w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Należy też  rozważyć możliwość wyboru dla swojego dziecka szkoły zgodnie z oczekiwaniami, której oferta odpowiadać będzie rozwijanym w niej wszechstronnym zainteresowaniom (np. sportowych) w dużych szkołach takich jak np. SP10, czy wokalnych, tanecznych, robotyki i automatyki np. w SP2. A może rozważyć posłanie dziecka do niewielkiej, kameralnej szkoły w śródmieściu, spośród takich jak SP7, SP13, czy na obrzeżach miasta - SP5 przy ul. Lotnictwa, czy SP15 w Sobieszowie? Szkoła ta oprócz typowych zajęć proponuje rozwój dziecka w sportach zimowych. Wszystkie wymienione wyżej szkoły oferują dydaktykę i wychowanie na wysokim poziomie, są doskonale wyposażone (ostatnio wzbogacone o pomoce dydaktyczne pozyskane z realizacji projektów unijnych) również jeśli chodzi o bazę sportową, oferując przy tym szeroką ofertę ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Kwiecień jest miesiącem, w którym w większości szkół odbywają się dni otwarte szkół, gdzie można zorientować się w mocnych stronach placówek, zobaczyć jaką ofertę edukacyjną szkoły proponują swoim kandydatom oraz jaka atmosfera w nich panuje. Poniżej zaprezentowane są terminy tych spotkań. Zachęcamy do skorzystania z możliwości odwiedzenia szkół:

Harmonogram „Dni otwartych” wraz z orientacyjnym porządkiem organizacyjnym tego dnia w szkołach podstawowych podległych Miastu Jelenia Góra.

 


lp.

nazwa szkoły

data

orientacyjny porządek organizacyjny „Dnia otwartego“

 

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Armii Krajowej 8

7.04.2018r.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3,

ul. PCK 14a

28.03.2018

EVENT SPORTOWY Godz. 9.40 Miejskie Przedszkole nr 10 Godz. 11.15 Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14

10.04.2018

godz. 15.00:17.00

W tym dniu czeka na dzieci wiele atrakcji: zabawy ruchowe, ścieżka sportowa na wesoło, animacje komputerowe, gry planszowe i multimedialne, gry i zabawy z misiem Paddingtonem , zajęcia manualne- wiosenne motyle z origami.

 

Szkoła Podstawowa nr 5,

ul. Lotnictwa 1

6.04.2018

 1. Zwiedzanie szkoły,

 2. Zabawy na świetlicy,

 3. Tor przeszkód na sali gimnastycznej,

 4. Gry zespołowe na terenie zielonym (boiska i posesja szkoły)

 

Szkoła Podstawowa nr 6,

ul. Cieplicka 74

21.03.2018

1. Spotkanie z Dyrektorem szkoły i nauczycielami 2. Występy uczniów 3. Prezentacja oferty szkoły 4. Zajęcia dla dzieci w pracowniach szkolnych 5. Warsztaty, gry i zabawy 6. Słodki poczęstunek

 

Szkoła Podstawowa nr 7,

ul. Sudecka 53a

10.04.2018

 1. Przywitanie przybyłych rodziców i dzieci.

 2. Prezentacja szkoły.

 3. Zajęcia dla dzieci (matematyczne, informatyczne, sportowe).

 4. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla przedszkolaków

 5. Rozdanie drobnych upominków.

 

Szkoła Podstawowa nr 8,

ul. Paderewskiego 13

12.04.2018

g. 17.00

1. Spotkanie z dyrekcją i nauczycielami klas I-III. 2. Zwiedzanie Szkoły. 3. Warsztaty przygotowanych przez uczniów i nauczycieli szkoły. 4. Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych przyszłych klas I-szych.

 

Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morcinka 31

22.03.2018

 

 

Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Moniuszki 9

18.04.2018r.g. 18.00 : 19.30

 1. Wystąpienie Dyrektora SP 11 – godzina 1800

 2. Występ laureatów Szkolnego Konkursu Piosenki

 3. Występ chóru „Gwiazdeczki”

 4. Występ uczniów klasy IIIc – utwory na flet

 5. Prezentacja multimedialna o szkole

 

 

Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Piotra Skargi 19

21.03.2018

 

 

Zesp. Szk. Podst nr 15 i Gimn. nr 5, ul. Kamiennogórska 9

13.04.2018 g. 15.00 : 17.00

 


 

 

 

 

Kalendarz FB