4 listopada - II tura wyborów Prezydenta Miasta

Uchwała

Miejskiej Komisji Wyborczej w Jeleniej Górze

z dnia 22 października 2018 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

w dniu 4 listopada 2018 r.

 

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Jeleniej Górze stwierdza, co następuje:

§ 1.

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. żaden z 5 kandydatów nie został wybrany na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, ponieważ nie

otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3. Kandydatami na prezydenta miasta w ponownym głosowaniu są:

1) ŁUŻNIAK Jerzy Lucjan

Zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

2) MRÓZ Krzysztof Stanisław

Zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 2018 r.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Jeleniej Górze

Mirosława Dzika

---

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyników wyborów samorządowych w Jeleniej Górze.

Szczegółowe informacje znajdują się w dedykowanym dziale serwisu bip.jeleniagora.pl, na który zostaniecie państwo przekierowani po kliknięciu w baner.

Wybory Samorządowe 2018

 

Kalendarz FB