7 Mikroprojektów z Miasta Jelenia Góra z dofinansowaniem unijnym!

Wczoraj w czeskim Janovie nad Nisou odbyło się X posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w trakcie którego zapadły decyzje co do dofinansowania mikroprojektów złożonych przez polską I czeską stronę. Na 20 projektów (w tym 7 z Jeleniej Góry) poddanych pod głosowanie 19 zostało pozytywnie rozpatrzonych. Jeden złożony przez Gminę Miejską Bolesławiec został odrzucony.

Jeżeli chodzi o Miasto Jelenia Góra to dofinansowanie z Unii Europejskiej otrzymały następujące projekty:

Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu

Projekt rozpocznie seminarium dla PL i CZ pracowników pogotowia ratunkowego i innych służb i organizacji. Wybrane obiekty obu miast wyposażone zostaną w defibrylatory, pracownicy instytucji publicznych zostaną przeszkoleni z pierwszej pomocy (500-600 os.), kolejne szkolenia odbędą się dla mieszkańców podczas imprez miejskich. Odbędzie się również kampania promocyjna. Projekt zakończy seminarium podsumowujące.

Wnioskodawca: Miasto Jelenia Góra

Przewidywany termin rozpoczęcia: 31. 10. 2019

Przewidywany termin zakończenia: 30. 9. 2020

Wnioskowana dotacja 39898,98 euro

Polsko-czeski Poranek Rodzinny

Projekt pn. Polsko-czeski Poranek Rodzinny, polega na organizacji dwóch bajkowo-teatralnych spotkań dla dzieci w wieku 2-10 lat wraz z rodzicami/opiekunami. Jedno spotkanie odbędzie się w Jeleniej Górze w MDK Muflon i poprowadzą je czescy aktorzy dla polskiej widowni. Drugie spotkanie odbędzie się w domu kultury we Vrchlabí i poprowadzą je polscy animatorzy dla czeskiej widowni.

Wnioskodawca: MDK Muflon

Przewidywany termin rozpoczęcia: 13. 1. 2020

Przewidywany termin zakończenia: 30. 4. 2020

Wnioskowana dotacja 3041,8 euro

Nasze tradycje

Projekt zakłada realizację wspólnych polsko-czeskich warsztatów dla 1 polskiego i 1 czeskiego zespołu muzycznego. Drugim działaniem jest weekend z folklorem, w ramach którego będzie można posłuchać różnych zespołów folklorystycznych (w tym uczestniczących w warsztatach) oraz wziąć udział w pokazach i warsztatach rzemiosł ludowych. Odbędzie się także koncert po czeskiej stronie w mieście partnera projektu.

Wnioskodawca: Jeleniogórskie Centrum Kultury

Przewidywany termin rozpoczęcia: 1. 10. 2019

Przewidywany termin zakończenia: 30. 9. 2020

Wnioskowana dotacja 19935,54 euro

MUFLON LIVE - koncert na dwie sceny

W ramach projektu odbędą się dwa koncerty, podczas których wystąpią cztery amatorskie zespoły muzyczne - po dwa z Polski i Czech. Projekt ma promować autorską, amatorską muzykę zespołów z terenu pogranicza oraz polsko-czeską kulturę muzyczną i pozytywnie wpływać na rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich. W realizacji koncertów zastosowane zostaną nowe formy przekazu - poza koncertem z udziałem publiczności odbędzie się transmisja "live" - z przekazem na żywo w Internecie.

Wnioskodawca: MDK Muflon

Przewidywany termin rozpoczęcia: 13. 1. 2020

Przewidywany termin zakończenia: 30. 4. 2020

Wnioskowana dotacja 6837,5 euro

Polsko-czeskie impresje filmowe

Projekt zakłada spotkanie Polaków i Czechów w Jeleniej Górze podczas międzynarodowego festiwalu filmowego. W jego ramach odbędą się: konkursy niezależnych filmów, pokazy kinematografii czeskiej i polskiej, pokazy filmów z festiwalu w Turnowie i Semily, a także, czego nie było w poprzednich, podobnych projektach: panele dyskusyjne i wspólny wyjazd Polaków i Czechów w okolice Liberca w celu poznania miejsc realizacji wielu filmów. W projekcie weźmie udział ok. 230 osób (150 PL i 80 CZ).

Wnioskodawca: Osiedlowy Dom Kultury na Zabobrzu

Przewidywany termin rozpoczęcia: 2. 12. 2019

Przewidywany termin zakończenia: 31. 7. 2020

Wnioskowana dotacja 19973,58 euro

Art and Glass Festival

W ramach projektu odbędą się warsztaty witrażowe w JCK, zakończone wystawami w Jeleniej Górze i Jilemnicach. Ponadto na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbędzie się szereg prezentacji rzemiosł i sztuki. Wiele będzie interaktywnych i umożliwiających zaangażowanie się widzów. Zakłada się, że około połowy aktywnych uczestników będzie z Czech. Jednocześnie na Placu Ratuszowym odbywać się będą liczne warsztaty edukacyjne dla dzieci, mające przybliżyć im świat tradycji pogranicza.

Wnioskodawca: Jeleniogórskie Centrum Kultury

Przewidywany termin rozpoczęcia: 1. 10. 2019

Przewidywany termin zakończenia: 31. 8. 2020

Wnioskowana dotacja 19997,27 euro

Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA

W ramach projektu zrealizowany zostanie konkurs teatralny dla niezależnych teatrów awangardowych.

Zakłada się udział 8 zespołów, w tym 5 polskich i 3 czeskich. Po przedstawieniach odbywać się będą dyskusje panelowe z udziałem aktorów i publiczności. Projekt zakłada także realizację warsztatów dla polskiej i czeskiej młodzieży zainteresowanej teatrem zrealizowane zostaną warsztaty teatralno-dziennikarskie i warsztaty teatru formy.

Wnioskodawca: Jeleniogórskie Centrum Kultury

Przewidywany termin rozpoczęcia: 12. 9. 2019

Przewidywany termin zakończenia: 30. 6. 2020

Wnioskowana dotacja 19204,75 euro

 

12.09.2019 

Galeria: 

 

Kalendarz FB