Aktualizacja

W związku z licznymi zapytaniami otrzymywanymi od wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów dotyczącymi wprowadzenia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023, Prezydent Miasta podjął decyzję o jego aktualizacji.

Beneficjenci chcący dokonać zmian w ujętych już w programie rewitalizacji projektach proszeni są o wypełnienie formularza propozycji projektów do LPRu. Formularze należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, Wydziału Rozwoju Miasta, II piętro, pok. 209 (dobudówka Ratusza) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października br. 

Opinia

 

Kalendarz FB