Aleja Wojska Polskiego zmieni się

W najbliższych latach możemy być świadkami zmiany wizerunku ulicy Wojska Polskiego.

Wprawdzie niemałe zmiany już nastąpiły i wciąż następują, bo kilkanaście domów z elewacjami secesyjnymi już zostało odnowionych, a rewitalizacja kolejnych trwa, ale w kolejnym etapie zmiany mogą być jeszcze bardziej wyraziste.

– Ogłosiliśmy przetarg w ramach tzw. przebudowy przestrzeni miejskiej – powiedział Jerzy Łużniak, Prezydent Jeleniej Góry – dotyczący tej ulicy, której zabudowa w większości pochodzi z początku XX w. Zadanie jest ogromne, więc zostało podzielone na etapy. Pierwszy obejmuje około 1 600 m drogi i szeroki zakres robót, łącznie z wymianą oświetlenia na energooszczędne, a przede wszystkim przebudową strefy wejściowej do Teatru im. C.K. Norwida.

Po rewitalizacji wnętrz Teatr zyska też inne otoczenie. W opisie zamówienia przetargowego wskazane są dokładnie zadania dla potencjalnego oferenta, a jest to publiczny, ogólnie dostępny materiał, więc każdy zainteresowany może tam zerknąć.

– Wspomnę tylko, że zakładamy odtworzenie szpaleru drzew, przebudowę doświetleń, wskazujemy dokładnie minimalne szerokości jezdni i chodników, sposób oznaczenia tras dla rowerów i dziesiątki innych szczegółów – dodał prezydent. – A chcę przypomnieć, że niektóre prace infrastrukturalne wzdłuż tej ulicy i w obrębie skrzyżowania z ulicą Sudecką już trwają od wielu miesięcy i w pewien sposób stanowią wstęp do wspomnianego I etapu prac. Szczególnie mocno podkreślam, że jednym z elementów projektu złożonego nam przez oferenta ma być określenie sposobu minimalizacji wycinki starych drzew. Nowe nasadzenia są oczywiste, konieczność wycięcia niektórych chorych drzew być może okaże się konieczna, ale żadne drzewo nie stanie się niepotrzebną ofiarą tej inwestycji.


2.12.2019r.

 

 

Kalendarz FB