Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

W imieniu pracowników służb Policji, Straży Miejskiej  i Pogotowia Ratunkowego, pracowników stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z apelem do mieszkańców Jeleniej Góry, aby nie pozostawali obojętni wobec osób samotnych, bezdomnych w okresie panujących bardzo niskich temperatur. Osoby przebywające w miejscach do tego nieprzystosowanych jak altanki, działki, klatki schodowe, kanały ciepłownicze i inne, narażone są na utratę zdrowia a nawet życia. 
W przypadkach stwierdzenia przebywania osób w takich miejscach prosimy o niezwłoczne powiadamianie wymienionych służb w celu podjęcia działań zmierzających do zapewnienia tym osobom bezpiecznego schronienia   w ogrzewalni, noclegowni czy schronisku.
Na potrzeby bezdomnych mieszkańców Jeleniej Góry w ogrzewalni i noclegowni zapewniono po 10 miejsc, natomiast w schronisku ponad 60 miejsc. Natomiast działający streetworkerzy przy Towarzystwie św. Brata Alberta mogą również dotrzeć do potrzebujących i podjąć negocjacje zmierzające do skorzystania w okresie panowania niskich temperatur powietrza z bezpiecznych miejsc pobytu.
 

jeśli masz wiedzę o osobach potrzebujących, zgłoś się do jednej z niżej wymienionych instytucji;

 

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Jelenia Góra ul. Jana Pawła II nr 7

tel. 75 75 239 51,

- Dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania

Przemocy i Uzależnieniom

tel. 75 64 391 00,

 

  • Straż Miejska

Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 19

tel. 986 lub 75 75 251 62,

 

  • Komenda Miejska Policji

Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43

tel. 997 lub 75 75 20 240;

- Komisariat I Policji

Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 5

tel. 997 lub 75 75 20 150,

- Komisariat II Policji

Jelenia Góra Pl. Piastowski 10

tel. 997 lub 75 75 20 064,

 

  • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 51

tel. 75 75 260 12;

- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta

Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 51, tel. 75 75 261 22,

- Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta

Jelenia Góra ul. Grunwaldzkiej 51, tel. 75 75 261 22,

- Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn i Kobiet

Jelenia Góra ul. Wolności 180, tel. 75 75 260 12.

 

Nie bądź obojętny wobec potrzebujących!

 

Kalendarz FB