Bautzen (Budziszyn) - Niemcy

Miasto położone na wschód od Drezna, na górnym biegu Sprewy w Łużycach Górnych, we wschodniej części Saksonii.

Liczba mieszkańców: ok. 47 000

Osobliwością regionu i miasta jest zamieszkująca tu najmniejsza grupa etniczna w rodzinie narodów słowiańskich- Serbołużyczanie, wyróżniający się dwoma odrębnymi językami, ludowymi strojami, zwyczajami i obyczajami. Bautzen jest siedzibą wielu serbołużyckich organizacji.

Miasto ma 1000 - letnie tradycje i na jego terenie znajdują się liczne, ciekawe zabytki architektury.

Fakt podpisania umowy partnerskiej był poprzedzony układem z 1987 roku o wzajemnej współpracy między Radą Narodową Miasta Jeleniej Góry i Radą Miasta Bautzen. Układ partnerski zawarto 25 maja 1993 roku a umowę o współpracy podpisano 15 kwietnia 1994 roku.

Współpraca między miastami obejmuje następujące dziedziny: kulturę, sztukę szkolnictwo, turystykę, sport, ochronę środowiska, gospodarkę miejską, wymianę młodzieży.

Wspólnie z Bautzen organizujemy cyklicznie konferencje, spartakiady młodzieży szkół podstawowych, seminaria ekologiczne młodzieży szkół średnich poszerzając krąg uczestników o młodzież z miast partnerskich Bautzen ( Jablonca, Heidelberg ).

Corocznie 26 maja organizowane jest Święto Miasta Bautzen "Wiosna Budziszyńska", na które zapraszani są przedstawiciele miast partnerskich - wśród nich Jelenia Góra. W ramach "Września Jeleniogórskiego" również przedstawiciele Bautzen są gośćmi Jeleniej Góry.


 

KALENDARIUM WSPÓŁPRACY

Kalendarium współpracy w 2018 roku:

maj - Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Pan Piotr Paczóski uczestnicył w uroczystościach otwarcia 1016 "Wiosny Budziszyńskiej". Podczas urocystości odsłonięto tablice pamiątkowe na nowo powstałym skwerze miast partnerskich w Bautzen a także podpisano certyfikat partnerstwa między Jelenią Górą a Bautzen w rocznicę 25 lat partnerstwa. 

czerwiec - Nadburmistrz Miasta Bautzen odbył oficjalną wizytę w Jeleniej Górze podczas Art&Glass festiwal. Pan Alexander Ahrsen spotkał się z Zastępcami Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Panem Jerzym Łużniakiem i Piotrem Paczóskim. Poruszane zostały tematy dalszej współpracy oraz rozwój współpracy na nowych płaszczyznach. Przed głównym koncertem Art&Glass festiwal na scenie podpisany został dokument potwierdzający 25 lat współpracy oraz dalszą wolę współpracy między Jelenią Górą i Bautzen.

Kalendarium współpracy w 2015 roku:

październik - Prezydent Miasta Jeleniej Góry uczestniczył w oficjalnych obchodach 25 - lecia Zjednoczenia Niemiec. Święto naszych zachodnich sąsiadów było doskonałą okazją do spotkania i prezentacji miast partnerskich Bautzen. Podczas dwudniowych uroczystości na rynku w Bautzen swoją ofertę turystyczną, w tym produkty regionalne zaprezentowały miasta partnerskie Bautzen: Heidelberg, Worms, Jablonec n/Nysą oraz Miasto Jelenia Góra. Relacja ze strony Miasta:

http://jeleniagora.pl/content/jelenia-g%C3%B3ra-z-wizyt%C4%85-w-bautzen

maj - festyn sportowy miast partnerskich w Bautzen

Kalendarium współpracy w 2014 roku:

październik - warsztaty na temat współdziałania partnerstwa miast z udziałem miast partnerskich Bautzen - Jablonca n/Nysą i Heidelbergu.

Kalendarium współpracy w 2011 roku:

maj - reprezentanci Bautzen uczestniczyli w uroczystym otwarciu wyremontowanej sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury; wcześniej podczas spotkania z władzami Jeleniej Góry rozmawiano na temat możliwości wspólnej promocji; wymiany młodzieży szkolnej i studenckiej; zainicjowania wspólpracy między muzeami oraz zorganizowania konferencji na temat nawiązania współpracy gospodarczej przez przedsiębiorców  z obydwu miast.

Kalendarium współpracy w 2008 roku:

luty - Prezydent Miasta podpisał porozumienia z Nadburmistrzem Bautzen w sprawie wspólnej realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej

wrzesień - wizyta delegacji oficjalnej z Bautzen w ramach obchodów jubileuszu 900 lecia Jeleniej Góry, uhonorowanie pana Christian'a Schramm'a - burmistrza Bautzen  tytułem "Honorowy Obywatel Jeleniej Góry" podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej; podpisanie przez władze miast partnerskich Jeleniej Góry wspólnej deklaracji o chęci dalszej współpracy

Kalendarium współpracy w 2007 roku:

czerwiec - delegacja Miasta wzięła udział w oficjalnych obchodach "Wiosny Budziszyńskiej". W trakcie wizyty odbyy się rozmowy na temat rozszerzenia współpracy partnerskiej oraz nowych możliwości współpracy w ramamch EWT Polska -  Saksonia 2007 - 2013.

Prezydent uczestniczył w VII Konferencji Miast Partnerskich Polski i Niemiec - Usługi Komunalne w Unii Europejskiej - doświadczenia polskich i niemieckich samorządów w świetle prawa Unii Europejskiej

Kalendarium współpracy w 2006 roku:

BAUTZEN – Igrzyska Młodzieży Miast Partnerskich 25 – 28 maja 2006r.

Kolejne już cykliczne Igrzyska Młodzieży Miast Partnerskich odbyły się w tym roku w Bautzen i Cham. Młodzież rywalizowała w następujących dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa, tenis stołowy, pływanie. W związku z tym, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbywają się w tym roku w Niemczech, młodzież rozegrała mini turniej szkolnych Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2006. Drużyny miast partnerskich zostały podzielone na grupy i reprezentowały drużyny narodowe, które zostały im przypisane w wyniku losowania. W trakcie turnieju uczniowie z poszczególnych miast występowali w koszulkach drużyn narodowych przypisanych im krajów. Zadaniem każdej z drużyn było także przedstawienie kultury kraju, który reprezentowała.

Głównym celem krótkiej jednodniowej (2 września 2006r.) wizyty Burmistrza Bautzen – pana Christiana Schramm’a było przekazanie darowizny na rzecz poszkodowanych w sierpniowej powodzi mieszkańców Jeleniej Góry. Władze Bautzen przekazały na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze czek w wysokości 2.500 euro.

Burmistrz Bautzen odwiedził osobiście kilka rodzin chcąc się przekonać, czy także w inny sposób nie będzie mógł pomóc powodzianom w najbliższym czasie.

Kalendarium współpracy w 2005 roku:

W dniu 04.03.2005r. w Domu Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie odbyło się spotkanie z przedstawicielkami miasta partnerskiego Bautzen na temat funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za politykę równouprawnienia i praw kobiet w samorządzie lokalnym. W spotkaniu uczestniczyły: p. Andrea Spee – Keller – pełnomocnik d/s równouprawnienia kobiet w Bautzen, p. Viola Grätz – pracownik administracji państwowej ds. ochrony środowiska – społeczny pełnomocnik ds. kobiet oraz p.  Manuela  Strack – członkini  Stowarzyszenia  Inicjatyw  Kobiet w  Bautzen. Ze strony polskiej obecne były reprezentantki różnych środowisk: instytucji podległych miastu, radne, przedstawicielki NGO’s, urzędniczki i inne. Goście z Bautzen chętnie odpowiadali na liczne pytania koleżanek z Polski zainteresowanych funkcjonowaniem i rozwiązaniami prawnymi, pozwalającymi aktywnie kształtować politykę równouprawnienia.
W dniach 10 – 12 czerwca w Jeleniej Górze odbyły się już XI Sportowe Igrzyska Miast Partnerskich, w których uczestniczyły drużyny z Jeleniej Góry, Bautzen, Jablonca i Heidelbergu. Drużyny z poszczególnych miast brały udział w rywalizacji w następujących dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka. W Igrzyskach uczestniczyło łącznie około 100 zawodników. Jedenasta już edycja Igrzysk pozwala na nawiązanie kontaktów m-dzy młodzieżą a rotacyjna formuła imprezy umożliwia zwiedzanie innych państw i poznanie ich kultur.

Kalendarium współpracy w 2004 roku:

29.04 - 01.05: udział delegacji z Jeleniej Góry w seminarium: "Zadania dotyczące rozwoju gmin i regionów w rozszerzonej Unii Europejskiej". Projekt finansowany z funduszy UE, który miał za zadanie wymianę doświadczeń w zakresie polityki komunalnej pomiędzy miastami partnerskimi: Jeleniej Góry, Jablonca, Budziszyna, przy współudziale miast partnerskich Heidelberg i Worms (Niemcy). W seminarium uczestniczyli przedstawiciele m.in. Wydziału Architektury; Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. Przedstawiciele samorządów dzielili się swoimi doświadczeniami i wymieniali poglądy oraz przyglądali rozwiązaniom, które mogłyby być wykorzystane na gruncie polskim.

Tematami przewodnimi seminarium były m.in. tematyka specyfiki zadań komunalnych wykonywanych przez gminy oraz możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w konkretnych programach gmin na przykładzie doświadczeń niemieckich, a w szczególności Bautzen.

21 maja, pobyt 47 - osobowej grupy przedstawicieli miasta partnerskiego Bautzen i delegacji francuskiego miasta Dreux w Jeleniej Górze. Organizatorem pobytu było Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry przy współudziale Urzędu Miasta Jelenia Góra. Goście zwiedzili miasto, jak również odbyli wycieczkę po okolicy, zapoznając się z historią miasta i regionu.

W dniach 18.07 - 14.08.2004r. odbywał się Międzynarodowy Letni Obóz Naukowy w Heidelbergu, na zaproszenie Miasta Partnerskiego Bautzen, Jelenią Górę reprezentowała absolwentka I LO im. S. Żeromskiego. W ramach obozu odbywały się zajęcia oraz dyskusje naukowe, młodzież miała okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.

5-7.11.2004r. - Sympozjum "Kobiety w drodze do Europy - solidarność kobiet w rozszerzonej UE" odbyło się w pobliżu Bautzen. W sesji wzięły udział dwie przedstawicielki miasta. Celem sympozjum było przedstawienie idei "gender mainstreaming" oraz jej urzeczywistnienia w strukturach organizacyjnych Niemiec. Spotkanie miało również za zadanie zapoznanie przedstawicielek nowych państw członkowskich (Polska i Czechy) ze strukturą i funkcjonowaniem oraz wdrażaniem instytucji odpowiedzialnych za problematykę kobiecą na wszystkich szczeblach władzy. "Nowi członkowie" UE mają mniejsze doświadczenie we wdrażaniu polityk dot. równouprawnienia, dlatego też kraje starej "15" chętnie dzielą się swoimi dokonaniami w tej kwestii.

Kalendarium współpracy w 2003 roku:

24 - 25 maja - wizyta przedstawicieli Miasta Jeleniej Góry w obchodach 10 jubileuszu partnerstwa miast Jeleniej Góry i Bautzen w ramach corocznego święta miasta "Wiosna Budziszyńska". W czasie pobytu przeprowadzono rozmowy dotyczące możliwości wzbogacenia programów współpracy partnerskiej miast. Poruszono kwestie możliwości aktywizacji współpracy firm i przedsiębiorców z obu miast, ich uczestnictwo w organizowanych targach i innych inicjatywach. Rozmawiano również na temat możliwości opracowania wspólnego projektu w dziedzinie kultury z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Nawiązano współpracę pomiędzy jeleniogórskim "Stowarzyszeniem Wspierania Integracji z UE" a organizacją "Backpacker - Bautzen e.V". Wspólnie zainicjowano projekt "Skorzystanie z niemieckich doświadczeń w budowaniu ośrodka spotkań dla mieszkańców i Backpackersów w Cieplicach", który jest pierwszym etapem w stworzeniu ogólnodostępnego ośrodka spotkań dla mieszkańców i turystów.

26 czerwca - pobyt delegacji miasta partnerskiego Bautzen w Jeleniej Górze. Gośćmi byli m.in. p. M. Böhmer - zastępca Burmistrza, p. Eckerhard Oţwald - kierownik Urzędu Wspierania Rozwoju Gospodarczego oraz p. Michaela Franz - przedstawicielka urzędu odpowiedzialna za turystykę. Wizyta przedstawicieli miasta Bautzen była okazją do przeprowadzenia spotkań m.in. z przedstawicielami Euroregionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Goście z Bautzen szczególnie zainteresowani byli pogłębieniem współpracy na gruncie gospodarczym, jak również zaoferowali swoją pomoc w tematyce wykorzystania funduszy i szans jakie niesie ze sobą wstąpienie do UE.

5 - 7 września: Wizyta Zastępcy Burmistrza Miasta Bautzen

W obchodach 45 już Września Jeleniogórskiego udział wzięły delegacje z Bautzen, Erftstadt, Randers, Siewierodoniecka i Cervii. Ważny elementem obchodów Września Jeleniogórskiego była rocznica 10 - lecia współpracy Jeleniej Góry z Bautzen. W holu Ratusza została otwarta wystawa fotograficzna prezentująca dorobek 10 - letniej współpracy między miastami.

W ramach obchodów Święta Miasta goście uczestniczyli w inauguracji 45 Września Jeleniogórskiego, którą uświetnił koncert w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej (mezzosopran), Michała Bajora oraz Chóru Filharmonii Krakowskiej z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Tomasza Łaskarzewskiego.

Goście uczestniczyli również w koncercie muzyki prawosławnej oraz ludowej w wykonaniu chóru cerkiewnego w ramach XXXVIII Festiwalu Wratislavia Cantas. Goście zwiedzili także Uzdrowisko Cieplice (pijalnie wód mineralnych), Pałac Schaffgotschów i Park Zdrojowy. Ciekawym działaniem integrującym było również "wspólne gotowanie zupy" na Placu Ratuszowym, z aktywnym udziałem Burmistrzów Miast Partnerskich i Prezydenta Jeleniej Góry. W ramach programu pobytu pokazano im również okolice: Szklarską Porębę, Karpacz, Staniszów.

Kalendarium współpracy w 2002 roku:

22-24.03.2002 - odbyła się w Bautzen V Międzynarodowa Konferencja Kobiet, w której obok 70 kobiet z miast partnerskich Miasta Bautzen i Powiatu Bautzen, uczestniczyły 4 przedstawicielki z Jeleniej Góry.

Konferencja była poświęcona tematyce geander mainstreaming. Idea ta, zapisana w Umowie Amsterdamskiej została przyjęta jako wiodący cel polityki Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do przestrzegania równouprawnienia kobiet i mężczyzn jako wiodącego zadania polityki na każdym polu i w każdej dziedzinie. Sprawa ta jest również ważna dla nowych członków UE. Spotkanie kobiet z różnych środowisk, z różnych krajów było kolejną szansą wymiany doświadczeń i potwierdzeniem tego, jak wiele wspólnych problemów maja kobiety funkcjonujące w różnych warunkach ekonomicznych, politycznych i społecznych. Konferencja jest owocem współpracy zarówno organizacji kobiecych jak i miast partnerskich. Współpraca stała się płaszczyzną do rozwiązywania podobnych problemów, ale tez daje szansę na lepsze wykorzystanie doświadczeń , które możemy sobie wzajemnie zaoferować , lepsze zrozumienie kultury, zwyczajów sąsiednich państw.

25.05.2002 przedstawiciele Miasta Jeleniej Góry przebywali z oficjalną wizytą w Bautzen i wspólnie z przestawicielami innych miast partnerskich Bautzen uczestniczyli w uroczystych obchodach jubileuszu 1000-lecia miasta.

W ramach obchodów tego świeta w Bautzen odbyły się koncerty z udziałem artystów z Filharmonii Dolnośląskiej i Jeleniogórskiego Centrum Kultury, a na Rynku Głównym z Bautzen ustawiono stoisko promujące Jelenią Górę.

14-16.06.2002 odbyły się w Bautzen VIII Międzynarodowe Igrzyska Młodzieży. Przedstawiciele Miasta Jelenia Góra uczestniczyli w uroczystym otwarciu igrzysk, wymieniano wspólne doświadczenia miast w organizacji zawodów, przeprowadzono rozmowy dotyczące organizacji Igrzysk w przyszłym roku w Heidelbergu ( mieście partnerskim Bautzen).

W VIII Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży uczniowie z Bautzen, Heidelberga, Chamm, Jablońca i Jeleniej Góry startowali w różnych dyscyplinach sportowych: piłce ręcznej, siatkowej, koszykowej, lekkiej atletyce, tenisie stołowym. W ogólnej klasyfikacji młodzież z Jeleniej Góry zajęła 1-sze miejsce.

1.09.2002 - W ramach obchodów roku jubileuszowego 1000 - lecia miasta Bautzen odbył się uroczysty pochód, w którym uczestniczyli Burmistrzowie wszystkich miast partnerskich Bautzen (Heidelberg, Jablonec, Worms i Dreux), w tym 4 - osobowa delegacja władz miasta Jeleniej Góry. Pochód obrazował 1000-letnia historię Bautzen: w około 50 obrazach ożywiona została jego historia. Ponad 200 osób występowało w poszczególnych scenach programu pod przewodnictwem Ludowego Teatru Niemiecko - Serbskiego.

6-8 września - wizyta burmistrza Bautzen w obchodach "Września Jeleniogórskiego".

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w ramach uroczystości Września Jeleniogórskiego odbyła się wizyta Burmistrzów miast partnerskich Jeleniej Góry.

Burmistrzowie wzięli udział m.in. w oficjalnym otwarciu "Września Jeleniogórskiego" na Placu Ratuszowym, Następnie uczestniczyli w zwiedzaniu uliczek tematycznych - "uliczka tradycji", "uliczka artystyczna" i "uliczka biesiadna" oraz wzięli udział w wielu towarzyszących "Wrześniowi" imprezach. Kolejna atrakcją był przelot nad Jelenią Górą i Karkonoszami. Wieczorem zaproszono gości na koncert chóru The Prairie View AM University z USA w Kościele Garnizonowym.

Program pobytu obejmował również zwiedzaniu okolic m.in. Szklarskiej Poręby i Karpacza, goście zwiedzili również Dom G. Hauptmanna w Jagniątkowie.

22.10.2002r. -udział przedstawicieli urzędu miasta Jelenia Góra w spotkaniu roboczym w Bautzen, które miało na celu rozszerzenie współpracy między merytorycznymi wydziałami urzędów miejskich w Jeleniej Górze i Bautzen. Głównym punktem programu stanowiły warsztaty, których celem było wspólne przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie funduszy UE.

Kalendarium współpracy w 2001 roku:

30.03. - 1 .04.2001 - uczestnictwo kobiet - przedstawicielek miasta Bautzen w Międzynarodowej Konferencji Kobiet " Kobieta w XXI wieku" w Jeleniej Górze;

24.05 - 29.05.2001 - zorganizowano Międzynarodowy Zjazd Rowerowy na trasie Bautzen - Jelenia Góra - Bautzen z udziałem kolarzy niemieckich, czeskich i polskich

25.05 - 27.05.2001 - wyjazd oficjalnej delegacji z Jeleniej Góry do Bautzen na obchody święta lokalnego "Wiosna Budziszyńska"

8.06 - 10.06.2001 - Jelenia Góra była organizatorem Młodzieżowej Olimpiady Miast Partnerskich w Jeleniej Górze. Impreza odbywa się cyklicznie w odstępach 1-2 lat w Bautzen, Jabloncu, Jeleniej Górze. W imprezie bierze udział młodzież z miast partnerskich gospodarzy np. Heidelberg, Randers

 

Kalendarz FB