Bezzwrotne dotacje na miejsca pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych na stronie miasta

Informujemy, iż opublikowany został Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”. Zgodnie z par. 6 ust. 2 Regulaminu: „2. Rekrutacja Uczestników projektu zainteresowanych ścieżką finansową projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” rozpoczyna się 11 dnia roboczego od dnia opublikowania niniejszego regulaminu, ma charakter ciągły i trwa do 31 października 2020 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na bezzwrotne wsparcie finansowe (dotację) i/ lub wsparcie pomostowe w formie finansowej.

Regulamin można znaleźć pot tym linkiem: https://owes.sirr.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

 

Kalendarz FB