Cykl turniejów piłki nożnej Gramy dla Mamy-Gramy dla Taty - mały grant

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego Karkonoskiemu Klubowi Sportowemu "Jelenia Góra" pn.: “Cykl turniejów piłki nożnej Gramy dla Mamy-Gramy dla Taty”.


Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 7 maja 2019 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Edukacji I Sportu, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres mtrojan@jeleniagora.pl.

Skan oferty: Karkonoskiego Klubu Sportowego "Jelenia Góra

 

Kalendarz FB