Cztery Pory Roku ze Sprawiedliwym Handlem

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, przypadającego w tym roku 9 maja 2020 r. ,Grupa Koordynująca  Kampanię 'Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu"przygotowała  zakładki do książek pt  'Cztery Pory Roku ze Sprawiedliwym Handlem".

Zakładki wraz z pismem przewodnim promującym kampanię Sprawiedliwego Handlu,zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, podpisanym przez Prezydenta Miasta i  Panią Poseł - trafiły do w s z y s t k i c h jeleniogórskich placówek szkolnych. Dziękujemy Panu Pawłowi Domagale i Panu Andrzejowi Marchowskiemu  za pomoc i wsparcie tego działania. 

"Na naszych oczach rozwiewa się jak dym paradygmat cywilizacyjny, który nas kształtował przez ostatnie dwieście lat: że jesteśmy panami stworzenia, możemy wszystko i świat należy do nas."

Olga Tokarczuk

tu zdjęcia: ZST"Mechanik"Jelenia Góra 

 

Kalendarz FB