Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! edycja 2019/2020

Zapraszamy mieszkańców Miasta Jelenia Góra do udziału w teście wiedzy dotyczącej tlenku węgla! Organizatorem testu wiedzy jest Miasto Jelenia Góra – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Rozpoczął się okres grzewczy, w związku z czym wzrosło niebezpieczeństwo zatruć tlenkiem węgla, zwanym niejednokrotnie „cichym zabójcą”. Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepełnego spalania węgla i substancji, które w swym składzie to paliwo posiadają. Jest tym groźniejszy, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi w gardle”. Jest nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że w zamkniętych pomieszczeniach gromadzi się głównie pod sufitem.

Aby ograniczyć zagrożenia związane z działaniem tej wysoce niebezpiecznej substancji Miasto Jelenia Góra - WydziałBezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze organizują test wiedzyCzujka na straży Twojego bezpieczeństwa!w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno - informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla .

Nagrodą w teście wiedzy są czujniki tlenku węgla. Urządzenia takie będą rozlosowane dnia 10 stycznia 2020 r. o godzinie 1600w Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze. Wypełnione testy wiedzy można składać do 9 stycznia r. do godziny 1000. Domowe czujniki tlenku węgla to najprostszy sposób na zabezpieczenie domu/mieszkania przed czadem. Te niewielkie urządzenia wykrywają śmiertelne zagrożenia we wczesnej fazie umożliwiając ustrzeżenie się od ich tragicznych skutków.

Akcja„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! ” skierowana jest do mieszkańców Miasta Jelenia Góra, którzy prawidłowo wypełnią i złożą ankietę testu wiedzy.

ankieta (start godzina 12:00)

 

Regulamin konkursu

 

Pierwsza strona ulotki

Druga strona ulotki - objawy obecności tlenku węgla

Trzecia strona ulotki

Czwarta strona ulotki

Galeria: 

 

Kalendarz FB