Dobiegła końca realizacja projektu pn.„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy"

Dobiegła końca realizacja projektu pn.„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Całkowita wartość projektu, którego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej była jednym z głównych beneficjentów, realizowanego przez Miasto Jelenia Góra, Powiat Karkonoski wspólnie z czeskim Partnerem wiodącym -Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, wynosiła 952.356,72 €, z czego 85 % pochodziło ze środków Unii Europejskiej, pozostałe 15 % z budżetów własnych partnerów. Celem projektu było podniesienie transgranicznej gotowości służb, wzmocnienie i uzupełnienie wyposażenia sprzętowego, środków ochrony osobistej strażaków oraz zwiększenie poziomu wyszkolenia poprzez organizowanie cyklicznych edycji Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych.

Manewry prowadzone były w realnych warunkach z wykorzystaniem fachowego sprzętu i udziałem zarówno polskich jak i czeskich służb ratowniczych. 

Ostanie z tego projektu Manewry odbyły się pod kryptonimem "TRZYDZIESTKA" w terminie 22-24.09.2021 r. Tradycyjnie  miały miejsce na terenie powiatu karkonoskiego i Miasta Jelenia Góra. 

 

PREZENTACJA

 

Kalendarz FB