Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze zaprasza na szkolenie

Szkolenie odbędzie się w dniu 03.06.2014r w godzinach 09.00-16.00
Książnica Karkonoska (sala warsztatowa) ul. Bankowa 27 w Jeleniej Górze


Zakres tematyczny szkolenia:
Blok 1: Działalność statutowa bezpłatna i odpłatna oraz działalność gospodarcza w organizacjach   
pozarządowych
Blok 2: Podstawowe obowiązki formalno-prawne organizacji pozarządowych – m.in. zapisy Ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; ochrona danych osobowych; obowiązki sprawozdawcze organizacji


Osoby prowadzące:
Sylwia Koperek – księgowa z ośmioletnim doświadczeniem, od pięciu lat prowadzi własne biuro księgowe specjalizujące się w obsłudze księgowej organizacji pozarządowych, posiada certyfikat Ministra Finansów
Maciej Zawierucha – doradca organizacji pozarządowych od 2006 roku w zakresie pozyskiwania środków i rozliczania projektów, wolontariusz, animator oraz moderator Odnowy Wsi Dolnośląskiej


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zapewniamy poczęstunek w czasie przerw kawowych i ciepły posiłek.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową, telefoniczną lub osobiście do dnia 28.05.2014r. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Kalendarz FB