DOMINO IV na lata 2019-2024

Uchwała nr 55.VI.2019 w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych DOMINO IV na lata 2019-2024.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U.z 2018 r. poz.995, z późn. zm.) i art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.)
 

PROGRAM DOMINO IV: 55.VI.2019 

Sprawozdanie z DOMINO IV za rok 2019

Sprawozdanie z DOMINO IV za rok 2020

 

Kalendarz FB