DRÄXLMAIER bierze uczniów pod swoje skrzydła

W ubiegłym roku firma DRÄXLMAIER z siedzibą w naszym mieście rozpoczęła aktywną współpracę z Zespołem Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze, gdzie objęła swoim patronatem jeden z oddziałów mechatronicznych, stworzyła nowoczesną salę do dydaktyki zawodowej, opatrzoną firmowym logo, doposażyła w sprzęty infrastrukturę placówki i weszła w partnerstwo pod względem organizacji praktyk i dodatkowych staży dla młodzieży.

 

Wspomniane formy zewnętrznego kształcenia zawodowego, których program pieczołowicie przygotowano we współpracy jeleniogórskiego „Mechanika” i firmy DRÄXLMAIER zgodnie z założeniami kształcenia dualnego: uczniów odbywających naukę w przedsiębiorstwie traktuje się jako członków zespołu realizującego jego zadania statutowe, wspierających i wykonujących zadania podobne do tych, którymi zajmują się pełnoprawni pracownicy firmy, zdobywających na bieżąco kwalifikacje dostosowane do jej wymagań, a przy tym odpowiadające programowi kształcenia w zakresie mechatroniki – ruszyły 30 września 2019 r. W chwili obecnej, bierze w nich udział pięciu bardzo dobrych uczniów szkoły, w tym stypendysta Prezesa Rady Ministrów ze średnią 6.0. Rzecz jasna, za swoją pracę młodzi mechatronicy otrzymują wynagrodzenie, którego koszty pokrywa DRÄXLMAIER.

– Od początku bardzo dobrze współpracuje nam się ze społecznością „Mechanika” w Jeleniej Górze i dyrektorem szkoły, który wyszedł do nas z inicjatywą. Cieszymy się, że mamy wpływ na kształcenie mechatroników i możemy dbać o ich rozwój zgodnie z potrzebami rynku pracy. Należy podkreślić, że uczniowie odbywający u nas praktykę prezentują bardzo wysoki poziom, są zaangażowani i pracowici. Postawiliśmy im poprzeczkę trudną do przeskoczenia. Objęliśmy ich tym samym programem wdrożeniowym, który w ostatnich latach obowiązywał w firmie w przypadku absolwentów Politechniki Wrocławskiej. I co się okazało? To, że uczniowie, których przysłał do nas dyrektor placówki, nie tylko z powodzeniem przeszli przez ten program, ale i na wielu jego płaszczyznach sprawdzili się znacznie lepiej – mówi Marcin Serwiński, dyrektor Centrum Rozwoju DIP Dräxlmaier Engineering Polska Sp. z o.o.

To właśnie Centrum Rozwoju w firmie DRÄXLMAIER w Jeleniej Górze sprawuje opiekę nad uczniami z „Mechanika”. W ramach praktyki, zdobywają oni kwalifikacje i kompetencje pod czujnym okiem dedykowanego trenera, w specjalnie przygotowanej dla nich i wyposażonej w nowoczesne, specjalistyczne stanowiska pracowni, na których – po zapoznaniu się z całościową konstrukcją pojazdów samochodowych i innowacyjnymi rozwiązaniami w branży automotiv, wpisującymi się w interdyscyplinarność zawodu mechatronika – pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie obszarów związanych ze świadczeniem usług badawczo-rozwojowych w Centrum Rozwoju DIP Dräxlmaier Engineering Polska Sp. z o.o.

– Przede wszystkim, dziękuję szefostwu firmy DRÄXLMAIER za zaangażowanie, pomoc oraz nakierowanie się na potrzeby szkolnictwa zawodowego. Cieszy niezmiernie, że szkoła i firma z Jeleniej Góry współpracują ze sobą. W dobie niekończących się potrzeb w szkolnictwie, takie zaangażowanie jest bardzo ważne. Jestem przekonany, że przyniesie ono wymierne korzyści dla wszystkich stron: uczniów, placówki, w której się kształcą, samej firmy, jak również Miasta Jeleniej Góry. Gratuluję przedsiębiorczości i umiejętności tworzenia ciekawych rozwiązań – komentuje Konrad Sikora, Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, odpowiedzialny za sferę oświaty.

Galeria: 

 

Kalendarz FB