Erftstadt - Niemcy

 Miasto Erftstadt położone jest w zachodniej części Niemiec, w Nadrenii-Północnej Westfalii, około 20 km na wschód od Kolonii, w malowniczej dolinie rzeki Erft, w sąsiedztwie Parku Narodowego Kottenforst - Ville.

Liczba mieszkańców - około 52 000.

Erftstadt zajmujący powierzchnie około 120 km kw. jest największą gminą

w okręgu Erft a równo 80% obszaru należącego do miasta stanowią tereny zielone - pola, łąki, lasy. Bliskość terenów rekreacyjno - wypoczynkowych

( Park Narodowy, bliskość gór, jezior), a także odpowiednia infrastruktura sprzyjają rozwojowi różnych form turystyki i sportu.

Układ partnerski zawarto 8.07.1995 roku, a 30.09.1995 roku ratyfikowano ten układ. Podpisanie układu partnerskiego było efektem prężnej działalności Stowarzyszenia Wspierania Przyjaźni i Współpracy Jelenia Góra - Erftstadt

z siedzibą w Jeleniej Górze (działającego od kwietnia 1992 roku) oraz jego odpowiednika w Erftstadt.

Współpraca między miastami dotyczy takich dziedzin jak kultura, sztuka, szkolnictwo, turystyka, gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska. Przejawami tej współpracy są organizowane po obu stronach wystawy seminaria, udział w konferencjach międzynarodowych, współpraca szkół muzycznych, turnieje sportowe, wystawy teatrów jeleniogórskich, orkiestr wojskowych i filharmonii oraz współpraca grup branżowych np. straży pożarnej.


KALENDARIUM WSPÓŁPRACY

Kalendarium współpracy w 2018 roku:

wrzesień - wizyta uczniów ze szkoły im. Gottfrieda Kinkela z Erftstadt. Uczniowie uczestniczyli w inauguracji 60. Września Jeleniogórskiego, brali udział w warsztatach malowania na szkle w Muzeum Karkonoskim a także uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej nr. 10 w Jeleniej Górze.

Kalendarium współpracy w 2017 roku:

wrzesień - spotkanie Prezydenta Miasta z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Jelenia  Góra - Erftstadt w Jeleniej Górze, Wizyta nna Jarmarku Staroci i Osobliwości w Jeleniej Górze

październik - wizyta reprezentacji Towarzystwa Przyjaciół Jelenia  Góra - Erftstadt w Jeleniej Górze podczas Krokus Jazz Festiwal

Kalendarium współpracy w 2016 roku:

Burmistrz miasta Erftstadt pan Volker Erner odwiedził Jelenią Górę w związku z obchodami "Września Jeleniogórskiego". Podczas wizyty omówiono kierunki współpracy między miastami na najbliższy rok.

Kalendarium współpracy w 2015 roku:

wrzesień - wizyta reprezentacji Towarzystwa Przyjaciół Jelenia  Góra - Erftstadt w Jeleniej Górze na obchodach 57. Września Jeleniogórskiego, podczas rozmów roboczych ustalano program współpracy na rok 2016

Kalendarium współpracy w 2014 roku:

W związku z obchodami "Września Jeleniogóskiego" Miasto Jelenia Góra gościło grupę reprezentantów Stowarzyszenia Wspierania Przyjaźni i Współpracy Jelenia Góra - Erftstadt. Goście z Erftstadt licznie uczestniczyli w bogatej ofercie kulturalnej i  turystycznej "Września Jeleniogórskiego".

Kalendarium współpracy w 2013 roku:

W dniach 8-12 lutego 2013 r. grupa jeleniogórzan ze Stowarzyszenia Wspierania Przyjaźni i Współpracy Jelenia Góra - Erftstadt uczestniczyła w zabawach karnawałowych w Erftstadt i Kolonii. W trakcie wizyty jeleniogórzanie spotkali się również z władzami Erftstadt w celu omówienia planów współpracy na najbliższy rok.

W dniach 11 – 13 kwietnia 2013 r. odbyła się kolejna już Konferencja Kobiet Miast Partnerskich Erftstadt – Jelenia Góra. Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń w likwidowaniu barier utrudniających czynny udział kobiet w życiu gospodarczym, społecznym i rodzinnym. Uczestniczki konferencji miały możliwość poznania walorów turystycznych i krajoznawczych Jeleniej Góry oraz kotliny jeleniogórskiej.

Kalendarium współpracy w 2012 roku:

wrzesień - wizyta reprezentantów Stowarzyszenia Przyjaźni Jelenia Góra-Erftstadt na uroczystościach otwarcia "Września Jeleniogóskiego"

Kalendarium współpracy w 2011 roku:

lipiec - wizyta reprezentantów Stowarzyszenia Przyjaźni Jelenia Góra - Erfstadt  w Erftstadt

Kalendarium współpracy w 2010 roku:

05 stycznia – Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaźni Jelenia Góra – Erftstadt uczestniczyli w Spotkaniu Noworocznym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Kalendarium współpracy w 2009 roku:

lipiec - wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaźni Jelenia Góra - Erfstadt oraz delegacji oficjalnej w Erftstadt

Kalendarium współpracy w 2008 roku:

lipiec - wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaźni Jelenia Góra - Erfstadt oraz delegacji oficjalnej w Erftstadt

wrzesień - wizyta delegacji oficjalnej z Erftstadt w ramach obchodów jubileuszu 900 lecia Jeleniej Góry, uhonorowanie p. Ernst'a Dieter'a Bosche - burmistrza Erftstadt  tytułem "Honorowy Obywatel Jeleniej Góry" podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej; podpisanie przez władze miast partnerskich Jeleniej Góry wspólnej deklaracji o chęci dalszej współpracy

Kalendarium współpracy w 2007 roku:

wrzesień - wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaźni Jelenia Góra - Erftstadt z okazji obchodów 49. Września Jeleniogórskiego

Kalendarium współpracy w 2006 roku:

W dniu 26 lutego 2006 w Kolonii odbyło się uroczyste wręczenie przez Ambasadora Polski – dr Andrzeja Byrta wyróżnienia na ręce burmistrza miasta Erftstadt Pana Ernsta Dietera – Bösche jako najlepszego miasta partnerskiego. W spotkaniu w konsulacie uczestniczyło około 250 osób, wśród obecnych byli m.in. p. Elżbieta Sobótka – Konsul Generalny RP w Kolonii, Burmistrz Kolonii – p. Fritz Schramma, przewodnicząca parlamentu kraju związkowego Nadrenii – Północnej Westfalii – p. Regina van Dinther oraz Prezydent Miasta Jelenia Góra – Józef Kusiak. W trakcie uroczystości podkreślono zasługi Jeleniej Góry jako polskiego partnera Erftstadt, które miało ogromny wpływ na kształtowanie się stosunków polsko- niemieckich oraz na rozwój kontaktów między społecznościami obydwu miast. W zeszłym roku Jelenia Góra i Erftstadt uroczyście obchodziły 10 – lecie istnienia współpracy, ale współpraca miedzy miastami trwa znacznie dłużej i została zainicjowana przez Stowarzyszenie Wspierania Przyjaźni i Współpracy Jelenia Góra - Erftstadt z siedzibą w Jeleniej Górze (działającego od kwietnia 1992 roku) oraz jego odpowiednika w Erftstadt. Prężna działalność obydwu stowarzyszeń doprowadziła do zawarcia porozumienia m-dzy miastami.

W dniach 31.08 – 03.09.2006r. przebywała delegacja oficjalna z Erftstadt na czele z burmistrzem Ernst – Dieter Bösche. Jednocześnie w ty samym czasie przebywali w J. Górze członkowie Stowarzyszenia Erftstadt – Jelenia Góra, którzy już tradycyjnie odwiedzają Jelenią Górę na początku września i spotykają się ze swoimi przyjaciółmi z bliźniaczego jeleniogórskiego Stowarzyszenia Jelenia Góra – Erftstadt.

Kalendarium współpracy w 2005 roku:

7 – 10 lipca – oficjalne uroczystości jubileuszu 10 – lecia podpisania porozumienia między Jelenia Górą a Erftstadt. Uroczystości odbywały się w Ratuszu w Erftstadt, gdzie w obecności członków Stowarzyszenia Jelenia Góra – Erftstadt oraz Koła Przyjaźni Jelenia Góra, a także Konsula RP w Niemczech – Pana Janusza Styczka, Prezydent Jeleniej Góry i Burmistrz Erftstadt podpisali Uroczysty Akt upamiętniający 10 – lecie Partnerstwa między naszymi miastami. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy Plac Jeleniej Góry (Jelenia Góra – Platz), imieniem naszego miasta został nazwany jeden z placów w Erftstadt – Liblar

Wizyta Stowarzyszenia Jelenia Góra – Erftstadt w dniach 7 – 11 lipca w Erftstadt. Na zaproszenie Koła Przyjaźni Jeleniej Góry w Erftstadt przyjechali również przedstawiciele Stowarzyszenia Jelenia Góra – Erftstadt. Jeleniogórzanie uczestniczyli w oficjalnych obchodach jubileuszu 10 – lecia podpisania porozumienia między Miastami w Ratuszu w Erftstadt oprócz tego zwiedzali Aachen, Schloss Gymnich i okolice.

Wizyta oficjalna Burmistrza i radnych z Erftstadt: 01 – 04 września (obchody dziesięciolecia współpracy m-dzy Jelenią Górą a Erftstadt).

„Jelenia Góra – Erftstadt dziesięć lat współpracy”.

Kontakty partnerskie pomiędzy niemieckim Erftstadt, a Jelenią Górą zostały zainicjowane przed dziesięciu laty. Jubileusz ten stał się okazją do niedawnej odświętnej wizyty jeleniogórzan w gościnnej Nadrenii – Westfalii, kiedy podczas uroczystości nadano nazwę Jeleniej Góry jednemu z tamtejszych placów miejskich. Rewizyta w Jeleniej Górze pięćdziesięcioosobowej delegacji zaprzyjaźnionego Erftstadt odbyła się w pierwszym tygodniu września. Grupie przewodniczył burmistrz Hans – Dieter Bösche, którego wraz z towarzyszącymi osobami podejmował Prezydent Jeleniej Góry – Józef Kusiak podczas uroczystości w Muzeum Miejskim – Dom Gerharta Hauptmanna. Prócz przemówień reprezentantów samorządów swoje wypowiedzi przedstawili też prezesi stowarzyszeń społecznych wspierających współpracę obu miast. Podsumowano minioną dekadę i zadeklarowano obustronną chęć dalszej jej kontynuacji.

W Domu Gerharta Hauptmanna rozpoczął się także bogaty program kulturalno – turystyczny, w którym przez tydzień uczestniczyli niemieccy goście. Zainicjował go koncert skrzypcowy w wykonaniu muzyków Filharmonii Dolnośląskiej. Goście z Erftstadt uczestniczyli również w imprezach Września Jeleniogórskiego m in. w koncercie inauguracyjnym z Udziałem Edyty Geppert oraz zapoznali się z ofertą Kulturalną Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie, gdzie odbyło się spotkanie ze znanym fotografikiem Januszem Pytelem prezentującym wystawę „Karkonoskie Krajobrazy”. Goście zwiedzili wiele zabytków nie tylko na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, ale także we Wrocławiu.

Część programu poświęcono na spotkania z jeleniogórzanami i rozmowy o projektach działań na przyszłe lata. Członkowie zarówno stowarzyszenia niemieckiego jak też polskiego byli zgodni, że największą uwagę należy poświęcić wymianie między młodzieżą obu społeczności – wzajemnemu poznawaniu się i współpracy, szczególnie w dziedzinie kultury.

Członkowie Stowarzyszenia ze strony niemieckiej zwiedzili także Wrocław, złożyli wizytę w Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie oraz spotkali się na wspólnym wieczorze z delegacją z Randers w Miłkowie.

Więzy autentycznej sympatii powstałe w minionym czasie pomiędzy mieszkańcami Jeleniej Góry, a mieszkańcami Erftstadt, dzięki pomocy samorządów mają szanse na dalszy owocny rozwój.

Kalendarium współpracy w 2004 roku:

22.02 - na zaproszenie Burmistrza Erftstadt, orkiestra jeleniogórska dała koncert w czasie corocznego przemarszu karnawałowego w Erftstadt.

07.03 - wystawa artystów z Erftstadt: p. Helgi Eitz i p. Petera Aldenhoven w Domu Gerharda Hauptmanna w Jagniątkowie

Kalendarium współpracy w 2003 roku:

28 - 30.04 - pobyt przedstawicieli Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa transportowego REVGmbH z Erftstadt w Jeleniej Górze.

W wyniku rozmów przedstawicieli przedsiębiorstwa transportowego REVGmbH z Erftstadt i jeleniogórskiego MZK, ustalono konieczność podjęcia współpracy dotyczącej wymiany doświadczeń z zakresu dostosowywania funkcjonowania firm transportowych do wymogów unijnych, rozważono możliwość tworzenia i realizacji wspólnych projektów mogących liczyć na dofinansowanie ze środków UE

05 - 07. 09 -wizyta Burmistrza Erftstadt w uroczystościach " 45 Września Jeleniogórskiego".

W obchodach 45 już Września Jeleniogórskiego udział wzięły delegacje z Bautzen, Erftstadt, Randers, Siewierodoniecka i Cervii. Ważny elementem obchodów Września Jeleniogórskiego była rocznica 10 - lecia współpracy Jeleniej Góry z Bautzen. W holu Ratusza została otwarta wystawa fotograficzna prezentująca dorobek 10 - letniej współpracy między miastami.

W ramach obchodów Święta Miasta goście uczestniczyli w inauguracji 45 Września Jeleniogórskiego, którą uświetnił koncert w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej (mezzosopran), Michała Bajora oraz Chóru Filharmonii Krakowskiej z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Tomasza Łaskarzewskiego.

Goście uczestniczyli również w koncercie muzyki prawosławnej oraz ludowej w wykonaniu chóru cerkiewnego w ramach XXXVIII Festiwalu Wratislavia Cantas. Goście zwiedzili także Uzdrowisko Cieplice (pijalnie wód mineralnych), Pałac Schaffgotschów i Park Zdrojowy. Ciekawym działaniem integrującym było również "wspólne gotowanie zupy" na Placu Ratuszowym, z aktywnym udziałem Burmistrzów Miast Partnerskich i Prezydenta Jeleniej Góry. W ramach programu pobytu pokazano im również okolice: Szklarską Porębę, Karpacz, Staniszów.

03 - 07.10 - na zaproszenie jeleniogórskiego Stowarzyszenia Jelenia Góra - Erftstadt przybyli członkowie i miłośnicy niemieckiego bliźniaczego Stowarzyszenia Przyjaźni Erftstadt - Jelenia Góra. Celem spotkania było nawiązanie kontaktów, zapoznanie gości z historią miasta oraz opracowanie planu przyszłej współpracy.

Kalendarium współpracy w 2002 roku:

1-5.05.2002 - uroczystości 10-lecia współpracy stowarzyszeń wizyta w Erftstadt delegacji z Jeleniej Góry z udziałem władz Miasta Jeleniej Góry, wystawa fotografii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, udział polskiej delegacji w uroczystościach "Europa Woche", zwiedzanie Bonn.

6-8 wrzesień - wizyta burmistrza miasta Erftstadt w obchodach "Września Jeleniogórskiego".

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w ramach uroczystości Września Jeleniogórskiego odbyła się wizyta Burmistrzów miast partnerskich Jeleniej Góry.

Burmistrzowie wzięli udział m.in. w oficjalnym otwarciu "Września Jeleniogórskiego" na Placu Ratuszowym, Następnie uczestniczyli w zwiedzaniu uliczek tematycznych - "uliczka tradycji", "uliczka artystyczna" i "uliczka biesiadna" oraz wzięli udział w wielu towarzyszących "Wrześniowi" imprezach. Kolejna atrakcją był przelot nad Jelenią Górą i Karkonoszami. Wieczorem zaproszono gości na koncert chóru The Prairie View AM University z USA w Kościele Garnizonowym.

Program pobytu obejmował również zwiedzaniu okolic m.in. Szklarskiej Poręby i Karpacza, goście zwiedzili również Dom G. Hauptmanna w Jagniątkowie .

27 - 29 wrzesień - udział delegacji z Jeleniej Góry w obchodach 25 - lecia jubileuszu partnerstwa pomiędzy miastami Wokingham w Wielkiej Brytanii i Erftstadt.

W czasie wizyty członkowie delegacji wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej, na którym miasta Erftstadt i Wokingham odnowiły umowę współpracy partnerskiej. Spotkanie to było okazją do wymiany poglądów, doświadczeń w zakresie współpracy partnerskiej różnych miast. Rozmawiano również na temat rozszerzenia współpracy pomiędzy Erftstadt i Jelenią Górą, wskazano nowe możliwe płaszczyzny współpracy: w zakresie współpracy MZK w J. Górze i odpowiadającego mu przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Erftstadt. Głównym celem współpracy miałaby być wymiana doświadczeń w perspektywie członkostwa Polski w UE i nowych wymogów związanych z komunikacją miejską, jak również możliwości dofinansowania ze środków unijnych na cele dostosowania do nowych wymogów i standardów w ramach wspólnych projektów do programów UE.

Kalendarium współpracy w 2001 roku:

30.03 - 1.04.2001 - uczestnictwo przedstawicielek z Erftstadt w Międzynarodowej Konferencji Kobiet "Kobieta w XXI wieku" w Jeleniej Górze

3-7.10.2001 pobyt 50 osobowej grupy z Erftstadt na zaproszenie Stowarzyszenia . W programie ujęto spotkanie z władzami miasta, zwiedzanie Domu G.Hauptmanna, spotkanie zarządów obu stowarzyszeń.

9 -11.10.2001 Muzyczne Spotkania Jelenia Góra - Erfstadt - w ramach kontynuacji współpracy szkół muzycznych z Erftstadt i Jeleniej Góry, do której włączyła się Filharmonia Dolnośląska - warsztaty i koncerty młodzieży z udziałem orkiestry

listopad 2001 - wyjazd do Erftstadt 5 uczestników z Jeleniej Góry na zorganizowaną przez Stowarzyszenie " Pomoc Dzieciom Czarnobyla" i Związek Sportowy VfB imprezę pływacką, seminarium "Obcy! Mój Przyjaciel? Przyjaciel?" i wystawę plac plastycznych, których ideą było wykorzystanie okoliczności do zgromadzenia młodzieży z rożnych państw jako znaku sprzeciwu wobec przemocy i nietolerancji. Uczestnicy : młodzież z miast partnerskich miasta Erftstadt - Jeleniej Góry, Wokingham, Viry Chatillon, Zepernick, Mogilew.

 

Kalendarz FB