Formalno - prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych

W związku z realizowanym przez Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej projektem pn. „Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu otwartym „Formalno - prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych”. Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące szkolenia:

Organizator szkolenia: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych, Tel. 74 848 01 00

Zakres tematyczny szkolenia: 

- akty prawne, regulujące działalność organizacji pozarządowych

- działalność  i organizacje OPP 

- działalność pożytku publicznego, a działalność gospodarcza, odpłatna (definicje i podstawy   prawne prowadzenia działalności gospodarczej,  formy prowadzenia działalności gospodarczej:

• działalność wewnątrz organizacji

• spółka z o.o.

• spółdzielnia socjalna osób prawnych),  

- bezpieczeństwo prawne w internecie,

- ustawa o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu  terroryzmu, 

- ustawa o imprezach masowych, 

- odpowiedzialność prawna i finansowa członków organizacji pozarządowej, 

- sporządzanie umów (podstawy prawne zatrudnienia, członkowie, organizacja jako pracownicy, umowy zlecenie, umowy o działo, przekazywanie praw autorskich),

-  programowanie perspektywy finansowej 2014 – 2020,

Cel szkolenia: podniesienie kwalifikacji oraz zwiększenie świadomości  przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej w zakresie funkcjonowania  pod względem formalnym i prawnym działalności swojego podmiotu.

Data szkolenia: 03-04.06.2014 – wtorek, środa  (dwudniowe, stacjonarne)

Godziny szkolenia: 10:00 – 16:00

Miejsce szkolenia: Dom Turysty ul. Partyzantów 2, 59 -900 Zgorzelec.

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej (fundacji, stowarzyszeń) w wieku do 65 lat (osoba nie może mieć skończonych 65 lat) z powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, m. Jelenia Góra, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego. 

Uczestnikami mogą być osoby, które wcześniej nie brały udziału w szkoleniach, których zakres pokrywa się z niniejszym.

Liczba uczestników: 12 osób 

Zapewniamy: bezpłatne szkolenie, bezpłatne materiały szkoleniowe, bezpłatny posiłek w czasie szkolenia

UWAGA! Uczestnik na własny koszt musi sobie zapewnić dojazd na miejsce szkolenia!

 

Forma zgłoszeń: ankieta zgłoszeniowa wysłana do dnia 19.05.2014 

Sposób nadsyłania zgłoszeń: 

- drogą pocztową – priorytetem – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1 c, 58-304 Wałbrzych , lub

- faxem – 74 848 01 00 , lub

- drogą mailową - zeskanowana ankieta na adres – ewelina@forum.hb.pl

ANKIETA

Kryteria rekrutacyjne: w przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej ilość wolnych miejsc liczy się kolejność zgłoszenia oraz analiza ankiety zgłoszeniowej. 

W razie pytań proszę kontaktować się pod nr tel. 535 229 933 –Ewelina Groń, Paulina Serafin

Serdecznie Zapraszamy!!!

 

Kalendarz FB