Fundacja „Jagniątków” zaprasza na spotkanie

Fundacja „Jagniątków”, Urząd Miasta Jelenia Góra i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne na spotkanie które:

  • umożliwi wymianę doświadczeń - każdy z uczestników będzie miał możliwość wypowiedzenia się na temat dotychczasowej wzajemnej współpracy
  • pozwoli zdiagnozować stan dotychczasowych relacji środowiska NGO i administracji publicznej
  • stanie się punktem wyjścia do dalszych działań na rzecz doskonalenia współpracy międzysektorowej

Spotkanie odbędzie się 24 marca w godzinach 13.00-15.00 w sali szkoleniowej Hotelu „Fenix” przy ul. 1 Maja 88 w Jeleniej Górze i będzie miało charakter panelu dyskusyjnego moderowanego przez niezależnego eksperta. Ocena jakości dotychczasowej współpracy między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi zostanie opracowana w  formie raportu i udostępniona wszystkim zaineresowanym. 

Dla uczestników  przewidziano poczęstunek.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 19 marca 2014 r.  (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00) 

telefonicznie 699 993 047, 75 64 60 222,  lub mailowo: lucyna.wojcieska@jagniatkow.org.pl.  
W związku z ograniczoną liczbą miejsc udział w spotkaniu będzie potwierdzany telefonicznie w dniu 21 marca 2014 r.

„Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kalendarz FB