Heidelberg - Niemcy

Miasto w Badenii-Wirtembergii, w regionie Rhein-Neckar-Odenwald, położone nad rzeką Neckar.

Liczba mieszkańców wynosi ok. 143 tys. (dane z 2004), a powierzchnia miasta to 108,8 km².

Heidelberg jest znanym centrum turystycznym znanym z najstarszego w Niemczech uniwersytetu, założonego w roku 1386. Nieodłącznym elementem tego miasta są jego korporacje akademickie a w szczególności Corps'y. Miasto jest także miejscem licznych festiwali i targów (m.in. "Heidelberger Schlossfestspiele", "Heidelberger Herbst", "Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg").

Przypuszcza się, że pierwszą osadę na terenach dzisiejszego Heidelbergu założyli ok. II wieku p.n.e. Celtowie. W czasach rzymskich powstała tu twierdza, świątynia i most. Najstarsze wzmianki w dokumentach o Heidelbergu pochodzą z roku 1196. W okresie od XIII wieku do roku 1720 miasto było siedzibą rodu Wittelsbachów i stolicą Palatynatu reńskiego.
Jako jedno z nielicznych miast niemieckich, Heidelberg uniknął zniszczeń wojennych w czasie drugiej wojny światowej, a po wojnie znajdowała się tu kwatera główna sił zbrojnych USA w Europie.

Podpisanie „Karty Przyjaźni” 

Inicjatywa Partnerstwa z Polską została powołana do życia przez pięciu mieszkańców Heidelberga przed pięcioma laty, w styczniu 2000 roku. Celem jej jest, rozbudowanie wolnego od napięć stosunku do Polski oraz przeciwstawienie się istniejącym jeszcze uprzedzeniom i stereotypom. Poprzez podróże, wykłady, wystawy, koncerty, filmy oraz przeciwstawianie się istniejącym jeszcze uprzedzeniom i stereotypom.

Poprzez podróże, wykłady, wystawy, koncerty, filmy oraz bezpośrednie spotkania udało się wzbudzić u wielu Heidelberczyków zainteresowanie Polską. Inicjatywa chce dołożyć starań, aby mówiono o bolesnych doświadczeniach Polaków i Niemców i aby się z tych przeżyć rozwinęła wspólna świadomość Europy. Jako przykład można tu przypomnieć przemianę w stosunkach niemiecko – francuskich, która to rozwinęła się do wypełnionego szacunkiem przyjacielskiego współistnienia.

Kontakty między Jelenią Góra a Heidelbergiem  zostały  nawiązane  na  początku  lat 90 – tych dzięki partnerstwu Jeleniej Góry z Bautzen, które jest jednocześnie miastem partnerskim Haidelbergu. Kontakty te koncentrowały się m.in. na uczestnictwie jeleniogórskiej młodzieży w Sportowych Igrzyskach Miast Partnerskich, które co roku odbywają się rotacyjnie w jednym z czterech miast: Jelenia Góra – Jablonec – Heidelberg – Bautzen, jak również organizowaniu wystaw lokalnych artystów, czy  inicjowaniu wydarzeń kulturalnych.

Działająca od blisko 10 lat w Heidelbergu „Inicjatywa Partnerstwa z Polską” dołożyła także wielu starań, aby zintensyfikować kontakty na gruncie kultury, sztuki, sportu czy wymiany mieszkańców.

Owocem tych działań stało się podpisanie w dniu 5 października 2005r „Karty Przyjaźni” (Charta der Freundschaft) przez pana Józefa Kusiaka – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i panią Beate Weber – Burmistrz Miasta Heidelberg.
 

KALENDARIUM WSPÓŁPRACY
 
Kalendarium współpracy w 2016 roku:
W dniach 18-22 lipca przebywała w Jeleniej Górze grupa młodzieży wraz z opiekunami ze szkoły Englisches Instytut. Głównym celem wizyty było przekazanie darów dla Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Cieplicach. Młodzież ponadto miała okazję poznać JElenią Górę i okolice, w planie pobytu zaplanowano również wizytę w Muzeum  Gross - Rosen w Rogoźnicy i wycieczkę w Karkonosze.
 
 
Kalendarium współpracy w 2014 roku:

W dniach 18-21.10.2014 odbyła się wizyta uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Heidelbergu.

http://jeleniagora.pl/content/jeleniog%C3%B3rscy-liceali%C5%9Bci-w-heidelbergu

 
Kalendarium współpracy w 2013 roku:

Stowarzyszenie „Inicjatywa Partnerstwa z Polską” zostało uhonorowane w dniu 17 maja 2013 r. przez pana Bronisława Komorowskiego - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu całokształtu działań i inicjatyw Stowarzyszenia. Z rąk pani Justyny Lewańskiej - Konsul Generalnej RP Krzyż Kawalerski odebrała przewodnicząca Stowarzyszenia pani Ursula von Dallwitz-Wegner.

W dniach 29 maja – 01 czerwca br. przebywała z wizytą w Jeleniej Górze 5-osobowa grupa młodzieży z zaprzyjaźnionego miasta Heidelberg. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów reprezentantów Młodzieżowej Rady Miejskiej z Heidelbergu z przedstawicielami jeleniogórskiej Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzież miała okazję lepiej się poznać i wymienić doświadczenia.

Michał Leś, uczeń trzeciej klasy matematyczno -fizycznej z II LO im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze jako jedyny przedstawiciel Polski wziął udział w projekcie „Międzynarodowa, letnia szkoła w Heidelbergu 2013” w Instytucie Maxa Plancka (14 lipca – 10 sierpnia 2013 r.). W projekcie wzięło udział 21 uczestników w wieku licealnym z całego świata m.in. z Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii i USA.

 

Kalendarium współpracy w 2009 roku:

czerwiec - reprezentanci Młodzieżowej Rady Miasta Jeleniej Góry odwiedzili Heidelberg na zaproszenie Inicjatywy Partnerstwa z Polską oraz Centrali Kształcenia Politycznego w Badenii - Wirtemberdze; celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz wzajemne poznanie się reprezentantów Młodzieżowych Rad Jeleniej Góry i Heidelbergu; w trakcie pobytu młodzież aktywnie uczestniczyła w obserwowaniu przygotowań do Parlamentu Europejskiego, jak również spotkała się z Burmistrzem Heidelbergu oraz kandydatami do Rady Miejskiej Heidelbergu.

Kalendarium współpracy w 2008 roku:

czerwiec - uczestnictwo młodzieży jeleniogórskiej w Olimpiadzie Młodzieży Miast Partnerskich
wrzesień - wizyta młodzieży heidelberskiej w Jeleniej Górze 

Kalendarium współpracy w 2007 roku:

wrzesień - wizyta młodzieży heidelberskiej w Jeleniej Górze

Kalendarium współpracy w 2006 roku:

W dniach 8 – 10 września przebywała delegacja oficjalna z miasta Heidelberg, której przewodniczyła pani Nadburmistrzyni – Beate Weber. Miasta podpisały w październiku ubiegłego roku „Kartę przyjaźni”, która stała się zwieńczeniem wieloletnich już kontaktów pomiędzy mieszkańcami obydwu miast. W trakcie wizyty odbyło się także spotkanie robocze, na którym przedstawiciele jeleniogórskich instytucji kultury i oświaty rozmawiali na temat możliwości współpracy i realizowania wspólnych projektów. Z rozmów w trakcie spotkania wynika, że istnieje możliwość nawiązania kontaktów m-dzy jeleniogórskimi uczelniami wyższymi a poszczególnymi wydziałami uniwersytetu w Heidelbergu.  Zapoczątkowano także współpracę m-dzy szkołą średnią w Heidelbergu a Liceum im. S. Żeromskiego, w ramach której dojdzie do wymiany młodzieży. Jednym z punktów programu pobytu było uroczyste przekazanie samochodu marki „VW” dla schroniska im. Św. Brata Alberta. W imieniu  mieszkańców Heidelbergu samochód przekazała pani Nadburmistrz Beate Weber.

 

Kalendarz FB