Informacja o konsultacjach społecznych dotycząca opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry

Władze samorządowe Jeleniej Góry przystępują do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023. W Programie tym zostaną ujęte najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które będą realizowane w perspektywie kolejnych 8 lat. Program ten będzie wynikiem wielu szczegółowych opracowań i analiz. Nie może jednak zostać przygotowany bez udziału społeczności lokalnej, zainteresowanej działaniami rewitalizacyjnymi.

Zapraszamy wszystkich do udziału w serii konsultacji, które będą odbywać się na przestrzeni grudnia 2015 – lutego 2016. Pierwsze konsultacje odbędą się wg następującego harmonogramu:

  • 16.12.2015 – dla obszaru rewitalizacji Cieplice - Sobieszów spotkanie odbędzie się       w sali konferencyjnej „Term Cieplickich”, przy ul. Park Zdrojowy 5, początek – godz. 16.00
  • 17.12.2015 – dla obszaru rewitalizacji Jelenia Góra – Centrum spotkanie odbędzie się   w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury, przy ul. Bankowej 28/30, początek – godz. 16.00.

Podczas spotkań omówione zostaną kluczowe kwestie dotyczące m.in. wymogów opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, przedstawienia planowanego obszaru rewitalizacji, możliwości realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferze nie tylko gospodarczej i przestrzennej, ale też społecznej, a przede wszystkim – możliwości zgłaszania zadań do Programu Rewitalizacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy (przybudówka Ratusza), pod nr tel. 75 75 46 126 lub adresem e-mail – rewitalizacja@jeleniagora.pl

Informacja o konsultacjach społecznych dotycząca opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry

  • 16.12.2015 – dla obszaru rewitalizacji Cieplice - Sobieszów spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej „Term Cieplickich”, przy ul. Park Zdrojowy 5, początek – godz. 16.00 - raport z konsultacji społecznych 
  • 17.12.2015 – dla obszaru rewitalizacji Jelenia Góra – Centrum spotkanie odbędzie się   w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury, przy ul. Bankowej 28/30, początek – godz. 16.00. - raport z konsultacji społecznych

 

Kalendarz FB