Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń w powietrzu 03.03.2017Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 r.

Na podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza działających w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa dolnośląskiego informujemy, że stwierdzono:
1. przekroczenie dla roku 2017 dopuszczalnej liczby przekroczeń 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (powyżej 35 dni w roku) na następujących stanowiskach pomiarowych:
 • w strefie Aglomeracja Wrocławska w stacji: Wrocław – Korzeniowskiego,
 • w strefie: m. Legnica w stacji: Legnica – Rzeczypospolitej,
 • w strefie dolnośląskiej w stacjach: Nowa Ruda – Srebrna, Kłodzko – Szkolna, Ząbkowice Śląskie i Jelenia Góra – Ogińskiego.
2. ryzyko przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (powyżej 35 dni w roku):
 • w aglomeracji wrocławskiej w stacji: Wrocław – Orzechowa,
 • w strefie: m. Wałbrzych w stacji: Wałbrzych – Wysockiego,
 • w strefie dolnośląskiej w stacjach: Bolesławiec – Słowackiego, Dzierżoniów – Piłsudskiego, Głogów – Wita Stwosza, Jelenia Góra – Sokoliki, Oława – Żołnierzy AK, Oleśnica – Brzozowa,  Złotoryja – Staszica;
3. ryzyko wystąpienia przekroczenia rocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10:
 • w strefie dolnośląskiej w stacjach: Nowa Ruda – Srebrna, Dzierżoniów – Piłsudskiego, Kłodzko – Szkolna;
4. ryzyko wystąpienia przekroczenia rocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2.5:
 • w aglomeracji wrocławskiej w stacjach: Wrocław – Wiśniowa i Wrocław – Korzeniowskiego,
 • w strefie dolnośląskiej w stacji: Jelenia Góra – Ogińskiego;
5. ryzyko wystąpienia przekroczenia rocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu:
 • w aglomeracji wrocławskiej w stacji komunikacyjnej: Wrocław – Wiśniowa.
6. ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu:
 • w strefie: m. Legnica w stacji: Legnica – al. Rzeczypospolitej,
 • w strefie dolnośląskiej w stacji: Głogów – Wita Stwosza;
7. ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu:
 • w aglomeracji wrocławskiej w stacjach: Wrocław – Korzeniowskiego, Wrocław – Orzechowa,
 • w strefie: m. Legnica w stacji: Legnica – Rzeczypospolitej,
 • w strefie: m. Wałbrzych w stacji: Wałbrzych – Wysockiego,
 • w strefie dolnośląskiej w stacjach: Jelenia Góra – Sokoliki, Głogów – Wita Stwosza, Nowa Ruda – Srebrna, Oława – Żołnierzy AK, Polkowice – Kasztanowa, Szczawno-Zdrój – Kolejowa, Zgorzelec – Bohaterów Getta i Osieczów;
8. ryzyko wystąpienia przekroczenia 8-godzinnego poziomu docelowego dla ozonu:
 • w strefie dolnośląskiej w stacjach: Jelenia Góra – Ogińskiego i Czerniawa.

 

Kalendarz FB