Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu - stan na 01.01.2017

komunikat nr 7/2016 - pył PM10

W dniu 31 grudnia 2016 r. w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej i w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego wystąpiło przekroczenie wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 261 µg/m3 w Nowej Rudzie i 219 µg/m3 w Dzierżoniowie.

Pozostałe automatyczne stanowiska pomiarowe pyłu PM10 również wskazują wysokie stężenia pyłu PM10, ale nie wykazały ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń alarmowych w powietrzu. W 7 stacjach pomiarowych (Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Polanica-Zdrój, Wałbrzych, Wrocław – Korzeniowskiego i Ząbkowice Śląskie) zanotowano natomiast przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3.

 
 

 

Kalendarz FB