Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu - stan na 19.01.2017

źródło WIOŚ

 

Kalendarz FB