Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu - stan na 7-8.01.2017


 
komunikat nr 3/2017 - pył PM10
W dniu 8 stycznia 2017 r. w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej wystąpiło przekroczenie wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 260 µg/m3.
Wyniki pomiarów wykonywanych w pozostałych automatycznych stacjach monitoringowych w dniu 8 stycznia 2017 r. były również wysokie, ale niższe od poziomu informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego w powietrzu. W 8 stacjach pomiarowych zanotowano przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3 (Dzierżoniów – 113 µg/m3, Jelenia Góra – 59 µg/m3, Kłodzko – 96 µg/m3, Legnica – 92 µg/m3, Polanica-Zdrój – 82 µg/m3, Wałbrzych – 82 µg/m3,  Wrocław – Korzeniowskiego – 74 µg/m3  i Ząbkowice Śląskie – 71 µg/m3).

Prognozy na kolejne dni wskazują na ryzyko utrzymywania się złej jakości powietrza.


 
komunikat nr 2/2017 - pył PM10
W dniu 7 stycznia 2017 r. w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej wystąpiło przekroczenie wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 230 µg/m3. Wyniki pomiarów wykonywanych w pozostałych automatycznych stacjach monitoringowych w dniu 7 stycznia 2017 r. były również wysokie, ale niższe od poziomu informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego w powietrzu. W 8 stacjach pomiarowych zanotowano przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3 (Dzierżoniów – 71 µg/m3, Jelenia Góra – 87 µg/m3, Kłodzko – 158 µg/m3, Legnica – 58 µg/m3, Polanica-Zdrój – 95 µg/m3, Wałbrzych – 112 µg/m3, Wrocław – Korzeniowskiego – 63 µg/m3 i Ząbkowice Śląskie - 87 µg/m3 ). 
 

 

Kalendarz FB