Informacja o przekroczeniach poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w powietrzu na terenie woj. dolnośląskiego w 2017 r. - stan na dzień 20.10.2017

 

Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu

stan na 20.10.2017

 

Kalendarz FB