Kolejne spotkanie Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze

Jak zmieniła się nasza wzajemna współpraca? Czy zmieniły się relacje organizacji pozarządowych z Miastem Jelenia Góra i jego jednostkami? Co osiągnęliśmy? Na te pytania postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź 29.06.2015r od godziny 16.30  w Książnicy Karkonoskiej. Spotkanie poprowadzi p. Agata Bulicz a dotyczyć będzie oceny współpracy organizacji pozarządowych i Miasta Jelenia Góra. Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy wszystkich uczestników projektu "Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze".  Jak zawsze zapewniamy drobny poczęstunek.

 
Przypominamy również o jutrzejszym spotkaniu (25.06.2015r. 16.30 Książnica Karkonoska III Piętro). Będzie to jedyna okazja do wyrażenia opinii i uwag do projektowanego dokumentu pn. Procedury i standardy współpracy organizacji pozarządowych i Miasta Jelenia Góra regulującego naszą wzajemną współpracę.

 

Kalendarz FB