Konkurs "Liczymy na Jelenią Górę"

Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Urząd Miasta Jelenia Góra ogłasili konkurs na opracowanie infografiki pt. „Liczymy na Jelenią Górę”. Praca ma przedstawiać graficzną wizualizację informacji/danych statystycznych, możliwych do pozyskania z Banku Danych Lokalnych (BDL) GUS oraz promować walory miasta - pokazać zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilku lat. 

Uczestnikiem Konkursu może być każda  osoba, która ukończyła 18 lat, z wyłączeniem pracowników jednostek organizacyjnych obydwu Urzędów, a prace wraz z formularzem uczestnictwa należy przesłać do 29.11.2019 r. na adres e-mail Urzędu Statystycznego we Wrocławiu: sekretariatuswro@stat.gov.pl, w temacie wpisując: „Konkurs na infografikę - Liczymy na Jelenią Górę - imię i nazwisko autora projektu" lub bezpośrednio (łącznie z nośnikiem wersji elektronicznej CD/DVD) na adres:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1, 50‑500 Jelenia Góra

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i dokumentami do pobrania dostępne pod linkiem: https://wroclaw.stat.gov.pl/aktualnosci/konkurs-na-infografike-liczymy-n...

 

04.09.2019

Galeria: 

 

Kalendarz FB