konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. 

LINK

 

Kalendarz FB