Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożtku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) do udziału w konsultacjach projektu "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie inernetowej Miasta Jelenia Góra www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Plac Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu kosultacji w terminie do dnia 30 października 2017 r. do godz. 15:30

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

projekt Programu na 2018 rok

Grupa:

 

Kalendarz FB