Konsultacje projektu "Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016


Projekt Programu udostępniony jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl

- na stronie internetowej Miasta Jeleniej Góry - www.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych, Pl. Ratuszowy 58, pok. 1, oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu należy przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 2 listopada 2015r. do godz. 15:30

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: organizacje@jeleniagora.pl

Projekt Programu Współpracy

formularz konsultacji

 

 

Grupa:

 

Kalendarz FB