Konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z NGO oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".
Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br.
Formą konsultacji będzie:
1) przyjmowanie pisemnych opinii składanych:
a) osobiście w godzinach 7.30-15.30 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;
b) drogą pocztową na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.lyp@umwd.pl na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);
2) zorganizowanie spotkania na którym omówione zostaną główne założenia Programu.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zakładce "organizacje pozarządowe":

Grupa:

 

Kalendarz FB