Lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry

W wyniku zakończenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry zgłoszonych zostało 13 kandydatów.

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne wraz prezentacją ich sylwetek, umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Jeleniej Góry www.jeleniagora.pl w zakładce Sprawy społeczne/Organizacje pozarządowe/Aktualności NGO lub Rada Działalności Pożytku Publicznego. Wybór ośmiu przedstawicieli do Rady nastąpi poprzez oddanie głosu na kandydata/ów za pośrednictwem elektronicznej platformy do głosowania umieszczonej na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra www.jeleniagora.pl Wydawanie pakietów zawierających login, hasło i instrukcję głosowania, jak również głosowanie ustala się od godz. 10:00 dnia 28.10.2015 do godz. 10:00 dnia 12.11.2015 r.

Lista kandydatów

Grupa:

 

Kalendarz FB