Mały Grant. Koncert kolęd w cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie do dnia 17.10.2018r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres: m.jablonska@jeleniagora.pl

 

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/10071/prezydent-miasta-jeleniej-gory-podjal-decyzje-o-zastosowaniu-trybu-uproszczonego

 

Kalendarz FB