Mały Grant. Oferta – „Jelenia Góra i Cieplice – miasto jakiego nie znacie- Spacer z przewodnikiem”

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie do dnia 5.10.2018r. do godz. 14:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres turystyka@jeleniagora.pl

 

Kalendarz FB