Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

 

Uchwała nr 287.XXVIII.2021 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok:

http://bip.jeleniagora.pl/uchwala/14193/uchwala-nr-287-xxviii-2021

 

 

Kalendarz FB