Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkanie 14.06.2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego oraz Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

 

zaprasza: przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich zainteresowanych 

 

na na spotkanie animacyjne

        

Termin:                                   14-06-2017

 

Organizator:                            Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Jeleniogórskiego

                                               we współpracy z LGD Partnerstwo Ducha Gór

 

Godzina spotkania:                 10:00

 

Miejsce:                                  spotkanie odbędzie się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE przy ul. Żołnierskiej 13 (obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu. W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz  dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących. Wysokość wsparcia na jedno miejsce pracy wynosi:

23 000,00 zł

 

Plan spotkania: 

10:00-10:15    Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości. Wypełnienie niezbędnej dokumentacji oraz wpis na listę obecności.

10:15 -11:30   Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim -prezentacja OWES.

11:30 -11:45   Przerwa kawowa

11:45               Niezależny i stabilny podmiot - czy organizacje pozarządowe mogą zarabiać? Pomysł na biznes.

- panel dyskusyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 690-095-540  lub na adres pabian@sirr.pl najpóźniej do dnia 09-06-2017.

*Podczas spotkania wypełniane będą formularze dla Podmiotów i ich przedstawicieli. Proszę wziąć pieczątkę. 

Grupa:

 

Kalendarz FB