Odszedł ks. Józef Stec

Odejście Księdza Józefa Steca kończy trzy dekady zainicjowanego przezeń Święta Matki – spotkania organizowanego w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia, w której był proboszczem.

W służbie kapłańskiej każdego z duchownych liczy się przede wszystkim codzienna praca duszpasterska, bowiem ona jest fundamentem jego życiowej misji, ale w pamięci pozostają także owoce wartościowych pasji i miłości.

Miłość do matki i do rodziny, jak kanwa dobrego życia przewijała się zawsze w działalności księdza Józefa. Sam był wychowywany przez matkę ze względu na wczesną śmierć ojca i pewnie dlatego przez pryzmat swoich osobistych doświadczeń potrafił docenić szczególnie matczyną miłość, matczyne poświęcenie, dobroć, wyrozumiałość i wszystkie przymioty matek, którymi tak pięknie dzielą się z dziećmi, choć nie zawsze mogą spodziewać się równie emocjonalnej odpowiedzi.

Czas pracy księdza Józefa w Jeleniej Górze, to czas budowy. Krzewienie idei Matki, jako istoty wartej każdego wysiłku przeplatało się z okresem budowy kościoła pw. Matki Boskiej Miłosierdzia, której był udanym inicjatorem i konsekwentnym wykonawcą. Ksiądz Józef był autorem wielu tekstów, m.in. opracowań dotyczących życia św. Łukasza, opracowań z zakresu katechezy i in. W ostatnich miesiącach życia skupił się na przygotowaniu książki o kościele pw. MBM, której oddawał wszystkie, gasnące już siły i do ostatnich godzin życia dbał o to, by powstało wydawnictwo, będące swoistym pomnikiem tej świątyni.

Nie zdążył już zobaczyć tej książki, choć do pilnej współpracy przy jej tworzeniu zachęcił wielu życzliwych Jemu i Jego kościołowi znajomych. Książkę, która powstała, będziemy mogli traktować jako materialną pamiątkę Jego ostatnich wysiłków. Kościół pw. MBM – to widomy dowód Jego siły i determinacji, ale kto wie, czy nie za najważniejsze należy uznać ideę Święta Matki, które pozostanie w pamięci tysięcy uczestników tego przedsięwzięcia jako emanacja miłości, ponadczasowej i uniwersalnej.

Jerzy Łużniak

Prezydent Miasta Jeleniej Góry


05.12.2019r.

 

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano następująco (jak podaje Kuria Biskupia w Legnicy):

– 6 grudnia 2019 roku (piątek): godz. 17.00 wprowadzenie ciała do kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze – Cieplicach, godz. 18.00 Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Marka Mendyka; po Mszy św. modlitewne czuwanie przy zmarłym do godz. 21.00.

– 7 grudnia 2019 roku (sobota): godz. 10.00 wprowadzenie ciała do kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze – Cieplicach i modlitewne czuwanie przy zmarłym, 12.30 oficjalne pożegnania i przemówienia, godz. 13.00 Msza święta pogrzebowa i obrzędy ostatniego pożegnania pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego; bezpośrednio po Mszy św. kondukt na Cmentarz Komunalny w Jeleniej Górze przy ul. Krośnieńskiej 58 i dalsza część uroczystości pogrzebowych.

 

Kalendarz FB