Oferta Radosne Święta 2018 - tryb uproszczony

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego. Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 6 listopada 2018r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: jskoczen@jeleniagora.pl

Oferta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - "Radosne Święta"

 

 

Kalendarz FB