Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - ważna informacja

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się również  rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
 
Nowy formularz wniosku i załączniki do tego wniosku znajdują się na Oficjalnej Stronie Miasta w zakładce Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny => OKDR Pobierz Wniosek.
 
Pod koniec grudnia informacja zostanie zamieszczona również w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej, pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-....
 
 

 

Kalendarz FB