Ogłoszenie konkursu na partnera do wspólnej realizacji projektu

Prezydent Miasta ogłasza konkursu na partnera do wspólnej realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – Etap II" planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6, Działania 6.3, Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów ZIT AJ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej.

Szczegóły (zarządzenie, ogłoszenie, załaczniki i regulamin) dostępne są na stronie BIP

 

Kalendarz FB