Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2020 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi link: Zarządzenie nr 0050.749.2020.VIII - Zarządzenia - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl)

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Więcej informacji pod linkiem:
http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/13995/ogloszenie-o-konkursie-ofert...

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej:
http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenie/14031/zarzadzenie-nr-0050-721-2020...

 

 

Kalendarz FB