Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Ogłoszenie

Grupa:

 

Kalendarz FB