Ostatnie dni na składanie propozycji projektów do LPR

Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Organizacje, Stowarzyszenia. W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023, raz jeszcze zachęcamy wszystkich do zgłaszania propozycji  projektów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ujęcie projektu w powyższym programie będzie podstawą do starań o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Formularz propozycji projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Jeleniej Góry można  pobrać ze strony internetowej www.rewitalizacja.jeleniagora.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, Wydział Rozwoju Miasta, II piętro, pok. 209 (dobudówka Ratusza). Wypełnione formularze w wersji papierowej należy złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. do Wydziału Rozwoju Miasta oraz elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju Miasta, pod nr tel. 757546126 lub adresem e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl

 

 

Kalendarz FB