Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej II nabór

 
Zarządzenie nr 0050.1510.2018.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2018 roku – II nabór
 

Grupa:

 

Kalendarz FB