Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2019

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/10846/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2019-roku-zadan-publicznych-z-zakresu-wspierania-dzialan-na-rzecz-osob-w-wieku-emerytalnym

 

Kalendarz FB