Otyłość skraca życie – ważna debata

Zapraszamy na debatę lekarzy specjalistów, która odbędzie się w piątek 25 października 2019 roku w godzinach 17:00 – 19:00 w Książnicy Karkonoskiej. Spotkanie odbędzie się pod patronatem Prezydenta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka.

 

„ OTYŁOŚĆ SKRACA ŻYCIE”

Specjaliści, prezentujący różne dziedziny medycyny (ginekologia, kardiologia, ortopedia, psychiatria, psychoterapia, urologia), przedstawią, z zakresu swoich specjalizacji, powikłania zdrowotne wywołane otyłością.

W trakcie spotkania proponujemy konsultacje dietetyczne i pomiary:

– Indeks masy ciała BMI

– DCI – dzienne zapotrzebowanie na kalorie

– Masa ciała kg

– Masa tkanki tłuszczowej

– Masa tkanki mięśniowej

– Całkowita zawartość wody w organizmie i inne

 

Leczenie otyłości

OTYŁOŚĆ TO CHOROBA PRZEWLEKŁA BEZ TENDENCJI DO SAMOISTNEGO USTĄPIENIA

Otyłość nieleczona doprowadza do wielu poważnych powikłań, w tym wielu bezpośrednio zagrażających życiu.

Żeby skutecznie leczyć chorobę (E66) musimy poznać przyczyny jej powstania.

Choroba, jaką jest otyłość czy w pierwszej jej fazie nadwaga jest tego najlepszym przykładem.

Powikłania, które towarzyszą tej, lekceważonej przez ogrom społeczeństwa, w tym, niestety również przez wielu lekarzy, chorobie, są tragiczne w skutkach. Na liście, powstałej z inicjatywy amerykańskich badaczy, otyłość jest przyczyną kilkudziesięciu powikłań chorobowych, w tym również wielu bezpośrednio zagrażających życiu.

TAK, otyłość może być chorobą śmiertelną, a im później podjęto leczenie tym trudniejszy przebieg powrotu do zdrowia. Aby odzyskać zdrowie należy podjąć leczenie, nie odkładając tego w czasie. Leczenie odbywa się na poziomie fizycznym i psychicznym. Podawane przez środki masowego przekazu reklamy na łatwe sposoby radzenia sobie z otyłością, prowadzą do nieskutecznych, krótkotrwałych, powodujących poczucie beznadziejności prób tzw. „leczenia – odchudzania”.

Niestety nie ma drogi na skróty, otyłość i nadwagę należy leczyć w sposób medyczny i terapeutyczny, przez dotarcie do własnych pokładów nieradzenia sobie z emocjami oraz poprzez zmianę przekonań i utrwalonych nawyków.

 

PRZESTAŃ SIĘ ODCHUDZAĆ, LECZ NADWAGĘ I OTYŁOŚĆ

Proponujemy i zachęcamy do leczenia pod opieką lekarzy, psychoterapeutów i dietetyków, wykorzystujących najnowszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie.

 

ZMIANA, KTÓRĄ PROPONUJEMY MA BYĆ OD DZISIAJ DO ZAWSZE

Zapraszamy do przejścia tej drogi wspólnie w bezpiecznym i skutecznym programie autorskim.

 

REZULTAT OSIĄGNIESZ STOPNIOWO, MAŁYMI KROCZĄC KROCZKAMI, BO WARTO

Zapraszamy

Renata Ostrowska-Stopczyńska

Magdalena Kotowicz-Kilian

Barbara Węglarz

Galeria: 

 

Kalendarz FB